Hadsel Frp :

Mener det kommer mer eiendomskatt inn i 2018-budsjettet enn budsjettert

I et brev til Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik, skriver Hadsel Frp at eiendomsskatten for inneværende år kan bli en stor belastning for flere.
Hadsel

I brevet påpekes det at fra 2015 til 2017 økte eiendomsskattene i Hadsel med 11,7 millioner kroner, og at for inneværende år budsjetterte flertallet med 28,9 millioner kroner kun for private boliger.

– Dette er penger vi henter ut av hver enkelt huseiers pengebok. Her skilles det ikke på fattig og rik, ung eller gammel.  At disse millionene har konsekvenser for handlingsrommet til innbyggerne i kommunen er åpenbart.
Det har også konsekvenser næringslivet i kommunen der kanskje noen av innbyggerne ville kjøpt varer og tjenester istedenfor å betale eiendomsskatt
, heter det

Videre står det å lese at Frp, som følge av takstgrunnlaget, opplever at det kommer mer eiendomsskatt inn i 2018 enn budsjettert.

– Dette fordi eiendommene for mange av har steget i verdi ifølge skatteetaten. Som kjent betaler verken unge eller gamle sine måtelige regninger med «ligningsverdien» av sin egen bolig. Det er et fåtall mennesker, om noen, som lever av å selge og kjøpe boliger i Hadsel for å finansiere sitt daglige levebrød, heter det i brevet

Bekymringsmeldinger

Hadsel Frp sier at de mottar mange bekymringsmeldinger fra innbyggerne om konsekvensene av at kommunestyret forsyner seg av vanlige folkes pengebok, og mener at det går ut over barn og unge, og ikke minst pensjonister.

– Som følge av økningen av eiendomsskatten fra 2015 på til sammen 11,7 millioner kroner, som dagens posisjon i sin samarbeidsavtale ikke skulle øke, og det faktum at Hadsel kommune vil få mer i eiendomsskatt en budsjettert, håper vi at dagens posisjon lever opp til sine egne lovnader og avtaler og støtter vårt forslag om redusert eiendomsskatt i 2018.

I sakens anledning vil Frp fremme et foreslag ved første budsjettregulering i kommunstyret og understreker at rådmannen utover det har varslet et overskudd på ni millioner kroner for regnskapsåret 2017. Derfor mener Hadsel Frp at "det burde være god grunn til å forsyne seg mindre av innholdet i pengebøkene til innbyggerne i Hadsel".

– Vi ønsker en sak til kommunestyret som er godt utredet for å begrense denne usosiale skatten i størst mulig grad, samt tilpasse seg signalene fra posisjonspartiene på Stortinget om gradvis å redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den helt, heter det avslutningsvis i brevet fra Hadsel Frp.

Les ordfører Aasviks svar på brevet