Stående applaus på Innlandet skole

Det var mange oppmøtte når Kordamene inviterte til Musikalsk Aften på Innlandet skole.

Det var mange oppmøtte når Kordamene inviterte til Musikalsk Aften på Innlandet skole.

Hadsel

På programmet stod blant annet Harstad Mannskor, Sortland korforening og Innlandet korps. Det ble stående applaus opptil flere ganger, etter oppfordring på begynnelsen av konserten. Applausen var likevel godt fortjent og musikantene bød på variert musikk.