Store mineralressurser i Vesterålen:

Glad for at fjellverdier i LoVe skal kartlegges

Det ligger store verdier under bakken i Vesterålen.

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik (Ap) er glad fylkeskommunen legger en halv million i videre mineralleting i Vesterålen.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

Regionrådsleder i Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik er glad for at Nordland fylkeskommune bevilger en halv million kroner til mineralleting i Vesterålen.

Fylkesrådsleder Thomas Nordvoll (Ap) kritiserte regjeringen da han la fram satsingen til Nordland fylkeskommune, og mener regjeringen svikter fylket når det  ikke gis penger til kartleggingen av verdiene i fjellheimen i Nordland.

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har tidligere foretatt geologiske undersøkelser i Vesterålen, blant dem undersøkelser av grafittforekomster i Øksnes, Bø og Hadsel kommuner.

I 2016 og 2017 ble det gjort oppfølgende undersøkelser av grafitt i Lofoten og Vesterålen, og denne kartleggingen fortsetter i år.

Fjell av verdier

Nordvoll viser til at fjellene i fylket er full av mineraler av svært høy kvalitet som verden trenger:

– At man har kartlaget hva som finnes er en forutsetning for å skape næring og arbeidsplasser. I utgangspunktet vet vi at fjellene i Nordland inneholder store verdier. Derfor var det særdeles dumt at regjeringen for tredje år på rad har kuttet de 25 millionene Norges geologiske undersøkelse (NGU) trenger for å gjøre jobben, sier Norvoll.

Fylkesrådet mener det er så viktig å få kartlagt disse ressursene at vi har bevilget penger til NGU fra en stadig mer slunken fylkeskasse. Det har vi gjort i mange år, men særlig fra 2015 av. Vi har planer om å følge opp også i år, sier han og utdyper:

– Vi vet at verden trenger stadig mer mineraler og metaller til å lage batterier til elbiler, datamaskiner og mobiltelefoner. Grafitt er et viktig råstoff i denne sammenheng. Vi vet også at grafitten vi finner i Nordland er av svært høy kvalitet. Derfor bevilger vi penger til undersøkelse av grafitten i både Vesterålen og Lofoten, men det er skuffende at regjeringen ikke vil være med, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Bra for næringslivet

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik er glad for at fylkeskommunen nå gir et bidrag. Hun peker på at satsingen kan være med på å utvikle næringslivet.

– Vi vet at det vinnes store mineralressurser i Vesterålen, og er svært takknemlig for at fylkesrådet prioriterer å kartlegge dette, sier hun i ei pressemelding.

NGU hadde orientering for regionrådet våren 2017, der kom det frem at det finnes store uutnyttede verdier i regionen.

– Utnyttelse av mineralressurser vil være med på utvikle annet næringsliv, blant annet har vi stort behov for masser for å ha nok næringsareal i regionen, sier hun, og legger til:

– Vi ser veldig frem til resultatet av kartlegginga!