Bråtebrann ved Husby og Ekeren

110 sentralen i Bodø har fått inn flere meldinger om bråtebrann på Hadseløya.

Det foregår bråtebrenning på Hadseløya og politi og brannmannskaper har rykket ut.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

110 sentralen i Bodø har fått flere varsler om bråtebrann ved Melbu, helt sør på Hadseløya.

– Det er i området Vassvikmyra vi har fått inn en del innringere, og der vi har fått melding om at der er noen som brenner bråte, sier Tom Thuv ved 110- sentralen.

Politi og brannvesen på stedet

Blålysetatene er rykket ut til området.

Røyken fra bråtebrannen er godt synlig.  Foto: Innsendt

 

– Vi har mannskap på stedet og det samme har politiet. Det er bråtebrenning, men det som er problemet her er at det er tredt i kraft et generelt bålforbud som gjelder hele landet. Dette trer i kraft hvert år og gjelder fra 15. april, sier brannsjef i Hadsel, Øyvind Stensø Sjørholm.

I  Norge gjelder et generelt bålforbud i perioden 15. april til 15. september. Da er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av skog og all annen utmark i Norge.

– Politiet er på stedet og prøver å nøste opp i dette og finne ut hvem som har tent på, sier han.

Det er i området Ekeren og Husby det brenner.

  Foto: Innsendt

 

– Er det fare for spredning?

– Ja, en bråtebrann vil allid spre seg til det ikke er mer bråte igjen å brenne eller til brannvesenet gjør en innsats. Det er ennå tidlig, og vi vil se hvordan vi griper an dette, sier Skjørholm.

Bråtebrann på Hadseløya.  Foto: Innsendt

– Det er noen som har gått sammen og brent i marka. Politiet har vært på stedet sammen med brannmannskapene fått tak i de berørte partene. Dette må bare brenne seg ut, vi vil ikke gjøre noen direkte innsats med mindre det truer bygg eller infrastruktur, sier Skjørholm.

Lar det brenne ut

Politiet har snakket med de som står bak bråtebrenningen.

–  Jeg har fått informasjon fra min innsatsleder som har vært på stedet, både politi og brann har vært der og sett på forholdene. Man har besluttet å la bråtebrannen brenne ut, den er ikke noen fare eller utgjør noen umiddelbar trussel for noen. Så lengre den ikke truer infrastruktur eller liv og helse vil vi ikke gjøre noe nå, sier Øyvind Stensø Skjøsholm.

Han legger til at bråtebrenning har en positiv effekt.

Er tillatt i Hadsel

Brannmannskapene i Hadsel var ikke varslet om brenningen på forhånd. Det er heller ikke nødvendig.

– Hadsel kommune har ei lokal vedtekt som sier at det er tillatt å brenne bråte, hageavfall og rent trevirke, uten at det legges noen føringer på mengde eller plassering, fordi vi tradisjonelt er en landbrukskommune, sier han.

Skjørholm peker på at der likevel er en ansvarsprinsipp som må følges.

– Ansvarsprinsippet går ut på at du må ha kontroll på det du gjør, når det blir snakk om så store mengder som de som brenner bråte nå og tidligere i år, må man forsikre seg om at området er fritt for folk. Det må også bli behørig belyst ut til folk med informasjon om at det skal brennes, slik at det ikke befinner seg folk i det området man skal brenne, sier han.

Blir opprettet sak

– Man må også ha en plan om det kommer ut av kontroll, at det ikke blir ødeleggende for infrastuktur eller miljø, sier han.

Skjørholm sier i og med at bråtebrenningen skjedde etter at det generelle bålforbudet er tredt i kraft, vil det bli oppretta sak.

– Jeg forstod det slik at det fra politiet vil bli opprettet sak, og det vil det også bli gjort fra kommunens side. Det er noe vi tar tak i mandag, sier Skjørholm.