Halvveis med fortau på Sandnes

Ved Sandnes i Hadsel kommune i Nordland skal det bygges 660 meter med fortau for å sikre myke trafikanter, og nå er arbeidet kommet halvveis.

Fortauet bygges langs fv. 885 i Sandnes kommune i Hadsel kommune i Nordland. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

Langs fylkesveg 885 gjennom Sandnes kjører det i snitt 850 kjøretøy i døgnet (ÅDT) og området er tett befolket. Det ferdes en del barn og unge langs vegen, og for å gjøre det tryggere for de myke trafikantene har vegeier Nordland fylkeskommune bevilget penger til bygging av 660 meter med fortau langs fylkesvegen. Statens vegvesen bygger på vegne av fylkeskommunen, heter det i ei pressemelding fra Statens Vegvesen.


I rute med gangvei på Sandnes:

– Vi måtte ti meter opp for å finne fast fjell på oversiden av veien

– Av hensyn både til våre egne ansatte, og til de mange som ferdes på veien i anleggsområdet på Sandnes, ber vi bilistene om å sette ned farten.

 

Prosjektet omfatter i tillegg sikring av fjell, rivning av en bolig og garasje, etablering av busslommer, veglys, bygging av noen murer og noen nye avkjørsler/parkering, samt vann- og avløpsarbeider.


Kostnader og byråkrati forsinket gang- og sykkelvei:

Nå settes endelig spaden i jorda

Etter mange års ventetid og mange skuffelser kan befolkningen på Sandnes i Hadsel endelig slippe jubelen løs.

 

Halvveis i løpet

– Arbeidet startet i oktober i fjor, og pr. i dag er vi omtrent halvferdig. Det er gjort en stor jobb med sikring av fjellsiden ovenfor fortauet, det er boret og montert over 400 sikringsbolter og montert 4400 kvadratmeter steinsprangnett, forklarer byggeleder Morten Bjørkmo i Statens vegvesen.

Nå skal det monteres en stor støttemur i samme området, og entreprenøren er godt i gang med arbeidet med vann og avløp, kabler og gatelys. Rivning av garasje og eldre bolighus er også ferdigstilt.

– Fremover nå jobbes det med støttemur og montering av stikkrenner samt selve oppbyggingen av fortau og veg, forklarer Bjørkmo.

Noen er litt hard på gassen

– Trafikkavviklingen har stort sett gått veldig bra, men noen trafikanter kjører litt fort. Vi ber alle som kjører her om å respektere skiltingen og ta hensyn, slik at sikkerheten til myke trafikanter og de som jobber langs vegen her blir tatt vare på, sier Bjørkmo.

Ferdig til høsten

Prosjektet skal etter planen være ferdig innen utgangen av august, og så langt ser det ut til at tidsplanen skal holde må