Lyser ut stilling:

Hadsel kommune skal ansette næringssjef

Hadsel kommune skal ansette næringssjef. Utlysningsteksten skal vedtas i formannskapsmøtet neste uke.

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik mener det er viktig og riktig å ansette en næringssjef.  Foto: Innsendt

Hadsel

Selve avgjørelsen om at det skulle ansettes næringssjef, ble tatt i budsjettbehandlinga, der det også ble avsatt penger.

Rådmannen ble bedt om å utforme en utlysningstekst, og denne skal vedtas av formannskapet i møtet nå til uka.

Ordfører Siv Dagny Aasvik mener kommunen trenger en næringssjef.

– Vi har et intenst ønske om å fortsatt være en fremoverlent næringskommune , det sikrer vi enda bedre ved å tilsette næringssjef. I Hadsel har vi et enormt offensivt næringsliv, som består av både sjømatbedrifter, leverandørerbedrifter og små og mellomstore bedrifter blant annet innen handel. Næringssjefen vil ha som oppgave å jobbe tett opp mot næringslivet og strategisk sammen med politisk og administrativ ledelse, sier hun til VOL via sms.

Når Hadsel ansetter næringssjef, er det kun Øksnes av vesterålskommunene som ikke har denne funksjonen. Bø har en kombinert kultur- og næringssjef, de øvrige kommunene har en egen næringssjef.