Hoveddommeren ber partene gå til forlik

Rettens administrator Vidar Stensland avsluttet første dag i lagmannsretten med å be partene gå til forlik. Det samme gjentok han tirsdag morgen.

Hålogaland lagmannsrett. Toine Sannes møter Hadsel Asvo til ankeforhandling. Administrator Vidar Stensland i midten av dommerpanelet. 

Hadsel

– Jeg vil be dere vurdere på nytt om det ikke er mulig å komme fram til noen løsning. Det bør være mulig å finne en løsning begge parter kan leve med, men da må alle legge noen prestisjehensyn til side, sa Vidar Stensland til partene i det retten ble hevet mandag.


Hadsel Asvos advokat:

– Sannes har ikke vist noen vilje til å finne en løsning

Hadsel Asvos advokat Oddmund Enoksen forsvarte bedriftens avskjedigelse av Toine Sannes. Han påpekte at et godt arbeidsmiljø er en av de viktigste oppgavene til en leder.

 

Det gjelder ankesaken til Toine Sannes mot Hadsel Asvo i Hålogaland lagmannsrett.

Stensland starta også tirsdagen med å be partene gå sammen - både for å spare partene for eskalering av den opprivende konflikten, og for vitnenes og rettens skyld.


Toine Sannes:

– Det er sånt som tar knekken på folk, det jeg ble utsatt for. Og det var nok det som var meninga

Det var en sterkt preget Toine Sannes som forklarte seg for retten mandag. Hun reagerer på måten hun ble sparket fra Hadsel Asvo på, og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene bedriften kom med.

 

Sannes har gjort det klart at hun ønsker en beklagelse, og tirsdag morgen ba hennes advokat Alf Kåre Knudsen om at retten i det minste skulle vente til vitne Roar Skare, psykologen som avholdt konfliktseminaret i Nyksund, kunne vitne. Han skal etter planen vitne i ettermiddag.

Sannes sa i retten tirsdag at det er svært belastende for henne at avskjeden ble erklært rettmessig i tingretten, og derfor er det vanskelig for henne å akseptere et forlik som sier det samme. Hun sa likevel at hun var villig til å diskutere en løsning, men at hun trenger å få en beklagelse.


Mener vilkårene for avskjedigelse ikke er oppfylt:

– Selv straffbare forhold er ikke nødvendigvis nok

Toine C. Sannes' advokat sa i sitt innledningsforedrag at det ikke finnes noe belegg for å avskjedige Sannes. Han påpeker at det stilles svært strenge krav til dette i loven.

 

Hennes advokat sa tirsdag at han opplever avstanden som stor, men han og Enoksen sa seg likevel villig til å ta et møte "på gangen" tirsdag morgen.

Partene kom ikke i mål under det første møtet møtet, men tirsdag formiddag holdes det et nytt forhandlingsmøte.

Løsninga Hadsel Asvo skal ha skissert, er at avskjeden trekkes tilbake, bedriften beklager belastninga Sannes er utsatt for, hun får en erstatnng på 50.000 og en kompensasjon i form av seks måneders lønn. Partene diskuterer også om Asvo skal stå for tilbakebetaling av dagpenger til NAV, som blir et krav dersom Sannes får utbetalt penger fra bedriften. Dette er noe som uansett skal diskuteres utenom forliket.

De diskuterer også fordeling av saksomkostninger.