SISTE:

Nærmer seg forlik mellom Toine Sannes og Hadsel Asvo

Partene virker som om de kan komme til enighet i saken mellom Toine Sannes og Hadsel Asvo. Rettsforhandlingene er satt på vent.

Toine C. Sannes' advokat Alf Kåre Knudsen (til venstre) her med Hadsel Asvos advokat Oddmund Enoksen. Foran: daværende styreleder Finn Sture Hultgren.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Hadsel

Etter det VOL kjenner til, nærmer partene seg med tanke på forlik. De er delvis uenige om beløpet for forliksramma, og per nå står det blant annet om dekking av advokatkostnader til Jens Johan Hjort, som bisto Sannes under drøftingsmøtene i bedriften før hun ble avskjediget.

Dommeren har bedt partene innstendig om å bli enige.

Hadsel ASVO har kommet med et konkret forslag til forlik som blant annet innebærer økonomisk erstatning samt en kompensasjon i form av seks måneders lønn, en unnskyldning for belastninga Sannes har opplevd og at avskjeden trekkes tilbake. Partene er enige at ansettelsesforholdet ikke gjenopptas.


Hadsel Asvos advokat:

– Sannes har ikke vist noen vilje til å finne en løsning

Hadsel Asvos advokat Oddmund Enoksen forsvarte bedriftens avskjedigelse av Toine Sannes. Han påpekte at et godt arbeidsmiljø er en av de viktigste oppgavene til en leder.


Rettens administrator Vidar Stensland har flere ganger uttalt at ingen av partene nok vil bli helt fornøyd, men at et forlik likevel er det beste, etter hans syn.

Rettsforhandlingene er avbrutt mens partene prøver å komme til enighet. I ettermiddag kommer svaret på om de har klart å bli enige, eller om lagmannsrettsforhandlingene fortsetter.

Foreløpig har begge parter hatt sitt innledningsforedrag, og Toine Sannes har forklart seg. Senere tirsdag var etter planen avsatt til forklaringa til daværende styreleder Finn Sture Hultgren, før det skulle hentes inn vitner.

Gårsdagens innledende forklaringer gjorde det tydelig at partene fremdeles har en forskjellig oppfatning av hva som skjedde før Sannes ble gitt avskjed fra Hadsel Asvo. Hadsel Asvos forklaring er at de så seg nødt til det ettersom Sannes' lederstil ifølge dem gjorde ansatte syke og at flere hadde varslet at de ville vurdere å slutte om hun kom tilbake.


Mener vilkårene for avskjedigelse ikke er oppfylt:

– Selv straffbare forhold er ikke nødvendigvis nok

Toine C. Sannes' advokat sa i sitt innledningsforedrag at det ikke finnes noe belegg for å avskjedige Sannes. Han påpeker at det stilles svært strenge krav til dette i loven.

 

Sannes har på sin side hevdet at avskjeden ikke var basert på noe konkret, kun subjektive oppfatninger, og at prosessen har vært for dårlig og skjedd for raskt.

Sannes tapte i tingretten, men valgte å anke til lagmannsretten.