Kutter ti millioner fra rådmannens vernebyggforslag og krever større bidrag fra Museum Nord

Et nesten enstemmig kommunestyre i Hadsel vil fremdeles ha vernebygg, men ikke for en hver pris.

Gro Marith Villadsen la frem et nytt forslag i det ekstraordinære kommunestyret.  Foto: Atle Nielsen

Varaordfører Kurt Jenssen (Sp) og ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap).   Foto: Atle Nielsen

Hadsel

Innledningsvis så det ut til å være avstand mellom de to hovedgrupperingene i kommunestyret.

I et forslag signert Ap, Sp og SV, delt ut varaordfører Kurt Jenssen (Sp) i forkant av behandlingen, ble det tatt til orde for å være positiv til å starte realisering av vernebygget rundt Finnmarken samt nytt hurtigrutemuseum.


Går for totalramme på 203 millioner kroner for vernebygg:

Rådmannen: – Svært store betenkeligheter vedrørende økonomien

Foran onsdagens kommunestyre anbefaler rådmannen i Hadsel at kommunestyret går for et alternativ hvor totalrammen for et nytt hurtigrutemuseum blir på 203 millioner kroner.

 

Men til forskjell fra rådmannens innstilling, mener de tre partiene at den totale økonomiske rammen skal skaleres ned fra 203 til 193 millioner kroner. Dette er fremdeles langt høyere enn summene det kun for kort tid siden ble operert med.

- Har strukket oss lenger

Da gruppeleder Gro-Marith Villadsen (Ap) formelt la fram forslaget fra talerstolen, la hun ikke skjul på at dette stiller langt større forventninger til Museum Nords bidrag til finansieringen av prosjektet.

– Nå har vi år etter år strukket oss stadig lenger og tatt på oss en større bør. Slik det ligger an nå skal vi stå for de opprinnelige 40 millionene i tillegg til over 70, sa hun.

Villadsen pekte videre på at det samtidig er kommunen som tar all risiko, blant annet for rente og som byggherre.

– Vi kan ikke ta hele børa, vi må stille krav til at Museum Nord bidrar mye mer, sa hun på vegne av posisjonen (se detaljene i forslaget nederst i saken).


Foreløpig beregnet nye tall for museum:

11 millioner kroner lavere

– Det er absolutt ikke snakk om endelige tall, men en grei pekepinn, forklarer økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune.


– Tatt helt av

Store deler av opposisjonen, nærmere sagt Frp, H og MOS, gikk med sitt forslag enda lenger i å barbere kostnadsramma.

– Vi synes dette har tatt helt av, og vi føler at vi ikke har råd til dette. Vi kan ikke bare gå for en innstilling og håpe at alt går bra, sa Ivar Fredriksen (H) da han la fram fellesforslaget.

Hovedsakelig gikk opposisjonens forslag ut på å senke totalramma til 160 millioner kroner og at en eventuell avtale med Museum Nord maksimalt skal kunne bety en årlig merkostnad for kommunen på én million mer enn det som allerede er innarbeidet i kommunens økonomiplan (altså maks 2,64 millioner i året). Videre mener opposisjonen at museet skal ta all risiko ved organisering av et aksjeselskap.

– Størst sjanse for realisering

Arne Ivar Mikalsen (V) forklarte at han kom til å støtte rådmannens innstilling, altså alternativet med en totalramme på 203 millioner kroner.

– Det er dette alternativet jeg tror gir oss størst sjans for realisering. Det er viktig å få fram at det vi snakker om i dag er om kommunens årlige bidrag skal være 1,7 millioner mer eller ikke. Dette kommer ikke til å koste kommunen 203 millioner, da hadde jeg aldri gått inn for det, sa han.

Fruktbart gruppeledermøte

Etter et lengre møte på bakrommet der flere av gruppelederne deltok, i tillegg til ordfører og varaordfører, viste det seg at de forskjellige partiene hadde kommet fram til et nesten omforent forslag.

Opposisjonen sluttet seg til posisjonens forslag, med to endringer. Nemlig at Hadsel kommune er med og finansiere inntil 160 millioner, men at totalramma på prosjektet er 193 millioner. I tillegg åpnes det for å etter hvert kunne ta ut utbytte fra aksjeselskapet.

23 av 25 stemte for dette forslaget, mens nevnte Mikalsen og Kate Adolfsen-Trabelsi (uavhengig) gikk for rådmannens innstilling.

Dermed venter nye forhandlinger mellom kommunen og Museum Nord.

– Nå har politikerne signalisert hva som er kommunens smertegrense, nå er det opp til museet, sa økonomisjef Tommy Løveng Hansen til VOL etter endt møte.

Han fortalte videre at Hadsel akter å møte Museum Nord ganske snart.

– Det må brukes litt tid til å finne ut av hva dette vedtaket får av betydning og hvordan ramma kan reduseres til ønsket nivå. Men hvis museet aksepterer, så er det tut og kjør mot realisering, sier Løveng Hansen.


Rådmannens mandat i nye forhandlinger med Museum Nord:

  1. Kommunens andel på spleiselag med fylke/stat/kommune settes til 40 millioner kroner.
  2. Kommunens maksimale driftstilskudd settes til 620.000 kroner på år, under forutsetning av statlig medfinansiering i form av driftstilskudd, samt kapitaltilskudd på 10,6 millioner fra fylkeskommunen.
  3. Det skal betales husleie på 4,1 millioner kroner til aksjeselskapet.
  4. Det forutsettes garantert husleie i minimum 35 år
  5. Det opprettes et kommunalt AS for å forvalte prosjektet.
  6. Ved besøkstall utover 50.000 betalende per år settes 20 kroner per besøkende av til nedbetaling av lån i aksjeselskapet.
  7. Aksjeselskapet skal kunne betale utbyttte når egenkapitalandelen når 30 prosent, hvis loven tilltater det.
  8. Det lages en avtale som klart avgrenser kommunens/aksjeselskapets forpliktelser når det gjelder arbeidet som Museum Nord skal være byggherre for.
  9. Aksjeselskapets/kommunens vedlikeholdsansvar begrenser seg til selve bygget med tekniske installasjoner.

Hvis punktene 1 til 9 ikke synliggjøres positivt fra de andre aktørene, avsluttes prosjektet, og rådmannen gis myndighet til å gjennomføre avslutningen med sikte på å begrense tap og kostnader som er påløpt. I motsatt fall skal formannskapet få seg forelagt sak om antakelse av entreprenør, opprettelse av aksjeselskap mv.