Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) er fornøyd med utbetalingen fra Havbruksfondet:

– Regjeringen må tilrettelegge slik at det blir en forutsigbarhet

Siv Dagny Aasvik (Ap), ordfører i Hadsel kommune, er fornøyd med at kommunen får utbetalt 28,2 millioner kroner fra Havbruksfondet. Hun mener dog at regjeringen må legge til rette for at kommunene skal få en større forutsigbarhet.

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik. 

Hadsel

– Stortinget har kommet frem til en slik løsning med Havbruksfondet, som gjør at det kommer kommunene til gode å ha slike næringer. Men jeg mener at regjeringen på lengre sikt må tilrettelegge slik at det blir en større forutsigbarhet for kommunene. Norge og verden trenger sjømat, og kommunene trenger forutsigbarhet, sier Aasvik.


Øksnes Høyre:

– Pengene må brukes på å utvikle næring

Øksnes  får 22,3 millioner fra Havbruksfondet i 2018. Øksnes Høyre mener pengene må bruket til å utvikle næring i kommunen.

 

Glad for ringvirkninger

Ordføreren sier at hun er veldig glad for at Hadsel har et lokaleid selskap som Nordlaks.

– Norske kommuner er veldig opptatte av å få inntekter fra å tilrettelegge for oppdrettsnæringen. I Hadsel har vi også god erfaring med store ringvirkninger av å ha slike selskaper her, sier hun.


Hadsel kommune får 28,2 millioner kroner fra Havbruksfondet:

– Viktig at kommunene får en kompensasjon

Mandag klokken 13:00 ble det klart hvor mye penger hver enkelt kommune i Norge får utbetalt fra Havbruksfondet. For Hadsel kommune vil denne utbetalingen være på i overkant av 28,2 millioner kroner i år.

 

Skal brukes til investering

I kommunestyremøtet i Hadsel 21. juni ble det vedtatt at midler fra Havbruksfondet kun skal medgå som egenkapital i nye investeringer.

– Vi jobber med å ta igjen et stort vedlikeholdsetterslep i kommunen. Nå lykkes vi med å investere både på Riarhaugen på Melbu, på sykehjemmet på Innlandet og på Stokmarknes, carporter til hjemmetjenesten og i tillegg står det klar nye heldøgns omsorgplasser på Stokmarknes i løpet av høsten. Vi har også vedtatt at vi skal bygge ny ungdomsskole på Stokmarknes og nye omsorgsboliger på Ekren. Dermed vil havbruksfondet kunne gi raskere realisering av viktige investeringer som vil komme både unge og gamle til gode, slår Aasvik fast.


Tidenes utbetaling til Vesteråls-kommunene

Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.