Hadsel kommune får 28,2 millioner kroner fra Havbruksfondet:

– Viktig at kommunene får en kompensasjon

Mandag klokken 13:00 ble det klart hvor mye penger hver enkelt kommune i Norge får utbetalt fra Havbruksfondet. For Hadsel kommune vil denne utbetalingen være på i overkant av 28,2 millioner kroner i år.

I Hadsel blir utbetalingen fra Havbruksfondet tatt godt imot av politikerne. Fra venstre: Arne Ivar Mikalsen (V) Trond Holten (H) og Ronny Gabrielsen (Frp).  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Hadsel

VOL skrev i juli i år at Hadsel kommune ville få tilført mer enn 30 millioner kroner fra Havbruksfondet i 2018.

Hadsel får mest med 28, 2 millioner kroner. Øksnes kommer nest best ut med 22,2 millioner kroner, Sortland 17,6 millioner kroner, mens Bø får 13,8 millioner kroner. Lødingen får også penger, totalt 13,9 millioner kroner.


Sjekk hvor mye din kommune får:

Overraskende stor pengeflom til vesterålskommunene

Vesterålskommunene og Lødingen får en overraskende pengeflom fra oppdrettsnæringen.

 

Dagens tall viser seg å være i underkant av 1,8 millioner kroner lavere, men en tildeling på 28,2 millioner kroner er de lokale representantene for Høyre, Venstre og Frp fornøyd med.


Så mye får kommunene

• Hadsel får tilført 28,2 millioner kroner.

• Øksnes får tilført 21 millioner kroner.

• Sortland får 17,5 millioner kroner.

• Lødingen får nesten 15 millioner kroner.

• Bø kommune får nesten 13,8 millioner kroner.

 

– Viktig at kommunene får en kompensasjon

– Det er første gang, så lenge jeg har sittet i kommunestyret, at vi har fått en så stor sum med penger som vi ikke har regnet med, sier Arne Ivar Mikalsen, som er fylkestingsrepresentant for Venstre, samt kommunestyre- og formannskapsmedlem i Hadsel Kommune.

Han synes det er fint at det kommer positive goder til kommuner som har en oppdrettsnæring.


– Penger til kommunekassa bidrar til vekst i oppdrettsnæringen

Oppdrettere langs norskekysten bruker våre viktigste naturressurser, store sjøområder som er tilrettelagt og særlig godt egnet for oppdrett av laks og ørret. Dette gir enorm verdiskaping for private aktører og storsamfunnet. Nå er det vertskommunenes tur til å bli tilgodesett på en mer rettferdig og forutsigbar måte.

 

– Tidligere har kommunene fått småpenger for å tilrettelegge for havbruksnæringen, samtidig som næringen naturlig nok beslaglegger store arealer i kommunene. Da er det viktig at kommunene også får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, mener Mikalsen.

Det sier Trond Holten, ordførerkandidat for Høyre og Ronny Gabrielsen, gruppeleder i Hadsel Frp, seg enige i.

– Skal komme befolkningen til gode

Tidligere i år har det vært snakk om at deler av lånet på 40 millioner kroner, som kommunen skal ta i forbindelse med vernebygget rundt «MS Finnmarken», kan finansieres av for eksempel utbetalingene av Havbruksfondet.


Går for totalramme på 203 millioner kroner for vernebygg:

Rådmannen: – Svært store betenkeligheter vedrørende økonomien

Foran onsdagens kommunestyre anbefaler rådmannen i Hadsel at kommunestyret går for et alternativ hvor totalrammen for et nytt hurtigrutemuseum blir på 203 millioner kroner.

 

Da VOL møtte representantene for regjeringspartiene mandag formiddag, hadde de litt andre tanker.

– Jeg mener at disse pengene må brukes til å betale ned på kommunens gjeld, sier Mikalsen.

Gabrielsen mener at denne utbetalingen må komme alle innbyggerne i kommunen til gode.

– Jeg synes at disse pengene må brukes slik at vi gradvis kan kutte ned på eiendomsskatten, sier han.

Holten er enig i det.

– Vi må få ned eiendomsskatten, men for å kunne gjøre det må vi betale ned på gjelden til kommunen, sier han.

87,5 prosent til kommunene

Alle kommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av ørret, laks og regnbueørret i sjøvann, får en utbetaling fra Fiskeridirektoratet en gang i året. Denne pengesummen blir regnet ut fra den maksimale tillatte biomassen (MTB) i en kommune.

Utbetalingene fra Havbruksfondet skjer med en fordelingsnøkkel der 87,5 prosent går til kommunene, mens 12,5 prosent går til fylkeskommunene. I år er det 164 kommuner og 10 fylker som får gode utbetalinger fra dette fondet.

Kommunene får sju åttendedeler av den totale summen utbetalt i oktober i år, mens siste del blir utbetalt i oktober neste år. Da kommer også penger fra konsesjonsauksjoner fra september i år.

Du kan lese mer om utbetalingene fra Havbruksfondet her.

– Særdeles viktig næring langs kysten

Gabrielsen mener kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og for å sikre at utviklingen er bærekraftig.

– Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring langs hele kysten. Vi må fortsette å jobbe langsiktig for en offensiv næringspolitikk som gir næringen gode rammevilkår, sier lederen for Frp i Hadsel.

Holten viser til at de nylig har vedtatt å ansette en næringssjef i Hadsel kommune.

– Næringssjefen skal også bidra i tilrettelegging for videre vekst i havbruksnæringen, sier han og legger:

– Jeg er glad for at vi har en regjering som verdsetter det arbeidet vi gjør for denne næringen i kommunen.