150 elever samlet for å finne framtidas helseløsninger:

– Utrolig imponerende hva de får til

Onsdag ble Innovasjonscamp 2018 avholdt på Hurtigrutens hus, med Nordlandssykehuset som oppdragsgiver. Der skulle elever fra videregående skoler i Vesterålen komme med svar på framtidas helseutfordringer.

Noen av elevene som deltok på idémyldringen.  Foto: Ungt entrepenørskap

Hadsel

Rundt 150 elever fra Hadsel og Sortland videregående skoler var samlet på Stokmarknes til workshop onsdag. 140 av elevene var fra helse- og oppvekstfag, rundt ti av dem fra Medieproduksjon.

Elevene ble delt inn i grupper og fikk forskjellige oppdrag, totalt fire stykker:

Det første oppdraget gjaldt å forbedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient / parørende. Oppdrag to: hvordan gjøre sykehuset mer spennende for barn, unge og deres pårørende? Tre: folkehelsetiltak for ungdom og skoleelever, med mål om å redusere kostholds- og livstilsutfordringer. Fjerde: rekruttering til helsesektor.

– Dagen er veldig komprimert, elevene får konkrete utfordringer å løse fra sektoren. De tenker mer muligheter enn oss. Det er utrolig imponerende hva de får til. Vi voksne tenker mer begrensninger, mens de unge tenker kreativt rundt problemstillingene de har gitt, og ser ikke begrensningene i første runde, sier Torun Antonia Hansen i Ungt Entrepenørskap Nordland.

Hun sier de gjennom samarbeid med Helse Nord har hatt flere slike workshops. Hva resultatene av disse skal brukes til, er ikke avklart ennå.

– Vi må gjøre et kartleggingsarbeid. Nå har vi kjørt dette i tre omganger. Vi kjørte første runde etter påske, da også med Nordlandssykehuset, med elever fra Bodø og omegn. Så kjørte vi ett i mai, med Helgelandssykeuset, da var det elever fra Mo og Mosjøen. Nå kjørte vi runde tre, i Vesterålen. Vi må ta en oppsummeringsrunde, se om det er noen fellesnevnere, og se om det er noe vi kan legge fram for Helse Nord. Aller helst om elever kan legge det fram. Forhåpentligvis er dette ikke siste runde, vi tenker at samarbeidet med Helse Nord er varig, sier Hansen.

Disse vant

Her er litt om løsningene til de forskjellige oppdragsvinnergruppene.

Vinnere oppdrag 1 - fremme kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/pårørende:

Vinnere oppdrag 1 fra Hadsel Videregående Skole og helsefagarbeider vg2.  Foto: Ungt entreprenørskap


 «Velferdsteknologi er stikkord for denne løsningen: hjelp og kontakt via app, egen bruker og varsling om avtaler og oppfølging. Legene i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste fordeler hvem som bemanner oppfølging og avtaler via app, en fordel er også å hindre smittefare. Brukervennlig både  for ungdom, og talestyrt for den eldre generasjonen.»

Vinnere oppdrag 2 - hvordan gjøre sykehuset til en mer spennende plass å være for barn/ungdom og deres pårørende:

Vinnere oppdrag 2 fra Hadsel Videregående Skole og helse og oppvekstfag vg1.  Foto: Ungt entreprenørskap

 

«Elevene trakk her inn faktorer innenfor både interiør og aktivitet. De ønsket mer fargerike barnerom, aktiviteter som skattejakt der alle kan delta, sosialt samvær, ukentlige temadager for å skape en viss gjenkjennelseseffekt for de som er på langtidsopphold, og noe å se frem til.»

Vinnere oppdrag 3 - folkehelsetiltak rettet mot ungdom/elever:

Vinnere oppdrag 3 fra Sortland Videregående Skole avd. Kleiva og helse og oppvekstfag 1A.  Foto: Ungt entrepenørskap

 

«Vinnere av dette oppdraget hadde tenkt ut en app som skulle la elevene påvirke hvilken mat som skulle tilbys i skolens kantine, der innhold skulle settes opp ved hjelp av ernæringsfysiologer fra NLSH. Dette for å få fokus på sunne levevaner på et tidlig stadium.»

Vinnergruppe oppdrag 4 - rekruttering til helsesektoren i Vesterålen:

Vinnere oppdrag 4 var en mix fra Hadsel Videregående Skole . De bestod av 2 elever fra helse og oppvekstfag 2B, og 2 elever fra DH 2M  Foto: Ungt entrepenørskap

 

«Elevene presenterte et sammensatt prosjekt med boliger med tilknyttet døgnåpen barnehage, utvidet kollektivtilbud og deretter en kampanje for å synliggjøre mulighetene for å leve, jobbe og bo i Vesterålen.»