Statsbudsjettet 2019:

Vil gi tilskudd til Melbu fiskerihavn

Tidligere i år søkte Hadsel kommune om få tilskudd til å fornye og tilrettelegge i Melbu indre havn. I forslaget til statsbudsjett for 2019, som ble lagt frem i dag, foreslås det å gi tilskudd til blant annet Melbu fiskerihavn.

Melbu indre havn med dagens situasjon og planlagt infrastruktur. Langs sjøen (skrafert felt) mellom allmenningskaia i sør og trekai i nord, skal steinmassene plastres og gjøres sikrere enn i dag. På toppen vil det bli anlagt en gangsti med rekkverk.  Foto: Skjermdump fra prosjektbeskrivelsen til Hadsel kommune.

Hadsel

– Jeg synes det er veldig positivt at vi er med i beregningene, sier Einar Roger Pettersen, styreleder i Hadsel Havn KF til VOL.

Søkte om halvparten

Som VOL skrev om tidligere i sommer, ønsker Hadsel kommune å bruke nærmere 3,3 millioner kroner i Melbu indre havn. Kommunen søkte å få dekt halvparten av disse 3,3 millionene.

Melbu indre havn er et område som har skreket etter universell utforming, samt til tider større kapasitet for fiskebåter og fritidsbåter.

Prosjektet er tiltenkt å skulle finansieres gjennom en splitt mellom havnekassen og tilskudd fra fiskerihavntiltak, og er dermed avhengig av å få tilskudd som tilsvarer kommunens andel på 1.640.330 millioner kroner.

42 millioner kroner til delfinansiering

Regningen foreslår å bevilge 42 millioner kroner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Denne bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Disse midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Det er ikke spesifisert i forslaget til statsbudsjett neste år hvor mye penger som er foreslått bevilget til Melbu fiskerihavn. Dermed er dette enda uklart.

I Nordland er det satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg:

  • Henningsvær fiskerihavn – flytebrygge (Vågan kommune)
  • Hamnøy fiskerihavn – ny kai/flytebrygge (Moskenes kommune)
  • Reipå fiskerihavn – mudring/utdypning (Meløy kommune)
  • Melbu fiskerihavn – flytebrygge og kai (Hadsel kommune).

– Sikre aktivitet

Pettersen er veldig glad for at det ligger an til at de vil få bevilget penger til Melbu indre havn.

– Søknaden som ble gikk i vinter, ble jo sendt fordi at vi ønsker å rydde opp i forhold i Melbu indre havn. Det er ikke tilrettelagt for fiskebu som de lokale fiskerne bruker, og for eksterne fiskefartøy som kommer til Melbu for å blant annet levere fisk til Lerøy nede på kaia, sier Pettersen, som også påpeker at flytebryggekapasiteten er for dårlig.

Styrelederen tror at et tilskudd fra staten kan bidra positivt for tettstedet.

– Hvis vi får et tilskudd vil det være med på å sikre videre aktivitet på Melbu, slår han fast.