Formannskapet vil grave i arkivet før de fyller ut Sykehusbukta

Planene om sykehusbukta strandet ikke i formannskapet i Hadsel, som enstemmig vedtok innstillingen. – Men kan vi finne igjen arbeidene som er gjort før, spurte Kurt Jenssen.

Sykehusbukta på Stokmarknes.   Foto: Atle Nielsen

Hadsel

At det skal gis et ja til et forprosjekt, som vil koste kommunen 100 000 kroner, og som skal være ferdig før sommeren 2019, betyr ikke at gamle vurderinger skrapes. Fordi det er mange og store investeringer på horisonten for Hadsel, og ei utfylling av bukta kan bli dyr.

– Det er ei utfordrende sak, hvis vi tenker at vi skal fylle ut hele området. Vi må se på hva vi har, og dette vil belaste Hadsel-økonomien. Vi har skole, Finnmarken, HDO og dette må inn i ei totalpakke. Hvordan er grunnforholdene, hvordan er det med forurenset masse? Så er spørsmålet om vi skal ta hele eller deler av områder. Kan vi finne igjen utredningene som er gjort før og bruke de igjen, spurte Jenssen.


Rådmannen vil ha politisk avklaring om bruk av sykehusbukta som næringstomt:

Tar en «Sortland» i Hadsel

Ola Morten Teigen ønsker mer næringsareal til Hadsel, og mener utfylling av Sykehusbukta må avklares.

 

Kunnskap

Rådmann Ola Morten Teigen avkreftet at det gjennom å si ja til et forprosjekt ligger et endelig ja til å bestille gravemaskiner, men at det handler om å få best mulig kunnskap om grunnforholdene.

Arne Ivar Mikalsen tillot seg å være lettere skeptisk til en hel utfylling av bukta.

– Det blir voldsomt hvis vi skal fylle ut helt bort og det jeg hintet til sist vi så på saken var at det blir så dyre tomter at det ikke blir noe av, sa Mikalsen.

Et enstemmig formannskap valgte å gå videre med planene, som skal til endelig behandling i kommunestyret.


Næringslivet møtte kommunen om fremtidig parkeringshus på Stokmarknes:

– Ulempen ved parkeringshus ved sjøen er å bli som Sortland, fremfor å «velge Svolvær»

Næringslivet på Stokmarknes er ikke helt i takt med planleggerne. Og kommune og politikere ønsker å komme disse i møte.