Tverrpolitisk krafttak for å invitere og inspirere flere damer inn i hadselpolitikken

Hele den politiske regnbuen i Hadsel er involvert i arbeidet som har pågått siden i sommer. Målet er å øke kvinners deltakelse i samfunnsdebatten og i politikken.

POSITIVT INITIATIV: Damene i hadselpolitikken har samlet seg til det som skal bli en tverrpolitisk forening. Ved hjelp av velvillige sponsorer arrangeres i februar den første damekvelden til inspirasjon, nettverksbygging og god stemning. Bak fra venstre ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap), Viktoria Linea (AUF), Renate Johnsen (V). Fra venstre Johann Olav Randolf Nilsen (Vesterålen kysthotell), Roger Mosand (Nordlaks), Kate Adolfsen-Trabelsi (uavhengig), Lena Arntzen (H), Gull Margrethe Gullberg Pettersen (SV) og Håkon Nilsen (Nordlaks). 

Hadsel

Rent praktisk betyr det etablering av en forening som blant annet skal stå for en årlig damekveld, der hadselværinger kan møtes på tvers av bygdegrenser og politisk overbevisning.

Lena Arntzen, leder for Hadsel Høyre, fortalte om bred enighet mellom partiene i Hadsel om at flere damer bør rekrutteres til politikken og at flere damer bør ta plass og få plass.

– I dagens samfunn er alt for få damer med og bestemmer. Også i Hadsel, sa Arntzen da hun torsdag ettermiddag innledet under lanseringen av initiativet.

– Vi, damene i hadselpolitikken, ønsker å vise at politikk er mer enn lange møter og tunge saksdokumenter. Politikk er også dette: Å møtes. Nettverksbygging. En arena for stor læring. Det kan også være en utfordring av komfortsona for de som måtte ha interesse av det, som igjen fører til utvikling, sa høyrelederen.

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap), som har ledet kvinnenettverket i Nordland Ap i flere år, er også med i kvinnegruppa.

– Det har bare positiv respons, noe vi er veldig glade for. Jeg jobber med dette i nasjonal styringsgruppe i partiet også. Alle damene ønsker at man skal ta bedre vare på hverandre, sa hun.

Erlend Elias som trekkplaster

I februar neste år går den første damekvelden av stabelen. Torsdag ble Erlend Elias lansert som «headliner» for arrangementet. Det loves i tillegg mange gode, lokale navn på plakaten som etter hvert blir offentliggjort.

– Kvelden vil bestå av god mat og drikke, små innlegg, show og overraskelser. Erlend Elias er valgt som trekkplaster fordi han har bred appell og lang erfaring i å tørre å by på seg selv, sier Arntzen.

– Datoen er 16. februar og det blir først til mølla. Med dette arrangementet ønsker vi at damer skal tørre å ta plass, tørre å ta del i politikken, ha styreverv og lederroller i bedrifter, sier ordfører Aasvik.

Nordstjerna eiendom er hovedsponsor for det hele.

– Vi har innhentet sponsormidler fordi vi ønsker at dette skal være et arrangement alle har råd til å delta på. I vårt samfunn skal alle ha like muligheter, og da er det et viktig poeng at ingen må sitte hjemme denne kvelden av økonomiske hensyn, sier Arntzen.

– Dette blir et upolitisk arrangement, for vi damene har veldig mye til felles. Det vil bli en helaften med spennende navn. Alle er litt nysgjerrig og lurer på hvordan noen har fått noe til og hvordan de turte det. Det vil deles slike historier, sier Aasvik.

– Trenger en slik møteplass

Håkon Nilsen fortalte om bakgrunnen for at han, gjennom Nordstjerna eiendom, ønsket å sponse tiltaket.

– Vi bør ha flere damer i lederstillinger, sa han.

Viktoria Linea fra AUF Nordland sa hun var beæret over å få være med på initiativet.

– Guttene har pizza, øl og fotball. Menn har «manneparkering», men det er viktig at damene også møtes. Jeg har vært politisk engasjert siden jeg var 12, men har sittet med følelsen av at min mening ikke har hatt så mye å si, fortalte hun.

– Ta kontakt med oss!

Når det gjelder dameforeningen, opplyser Arntzen at denne fremdeles er i støpeskjeen.

– Vi har ikke stiftet foreningen, ikke skrevet formålene eller laget vedtektene. De kommer, men vi benytter med dette anledningen til å invitere inn damer til denne foreningen som ønsker å ta del i dette arbeidet. Ta kontakt med oss! sier hun.

Det opplyses at samarbeidet med prosjektet har gjort de forskjellige damene bedre kjent med hverandre, senket terskelen for å ta kontakt med hverandre over partigrensene og ført til at deltakerne har hatt mye gøy sammen.

I tillegg til de frammøtte er Karen Hultgren Olsen (R), Trude Lind (Sp) og Janne Antonsen (Frp) med på laget.