«Hele Stokmarknes» er uføretrygdet

2.686 vesterålinger var uføretrygdet ved årsskiftet. Det er nokså nøyaktig like mange som bor på Stokmarknes.

Det er litt flere uføretrygdede i Vesterålen enn innbyggere på Stokmarknes. 

Hadsel

Dette viser ferske tall fra SSB, som ble publisert i dag

I 2017 ble det 6.400 flere uføre i Norge og til sammen er det snart 340.000 menneskers om mottar uføretrygd i Norge. Det utgjør 9,8 prosent av alle 18-67 åringer og innebærer en økning på 0,1 prosentpoeng fra året før.

Flest i Bø

I Vesterålen utmerker Bø og Øksnes seg mest negativt. 18 prosent av bøfjerdingene mottok i fjor uføretrygd, Det var samme andel som året før. Totalt var det 281 personer som mottok trygd.

Sortland har selvsagt flest uføretrygdede. I alt 856 personer var uføretrygdet ved utgangen av fjoråret. Det utgjør imidlertid «bare» 12,8 prosent av befolkningen, som er lavest i Vesterålen.

Antall uføre

201520162017Andel%
Hadsel65164665313,0
27227828118,0
Øksnes49548149216,9
Sortland82183685612,8
Andøy41640440413,5