Eldreomsorg på «Hotell Cæsar»?

Det kan bli riktig så fasjonabelt, og intrigepreget, å bli gammel i Hadsel. I alle fall ut fra navnet å regne, dersom ett av de 32 navneforslagene på de nye omsorgsboligene blir vinneren.
Hadsel

I forbindelse med de nye omsorgsboligene, som etter planen skal stå ferdige om en måned, er det fra kommunens side utlyst en navnekonkurranse. Hovedutvalget for helse og omsorg bestemte seg for å få med innbyggerne, og i neste møte skal omsorgsbarnet døpes.

Men hva skal barnet hete?

Det har kommet inn forslag fra totalt 12 personer, som har presentert 32 navneforslag, hvorav noen ikke overraskende har blitt foreslått av flere.

De nye omsorgsboligene er plassert ed sykehuset og Dr. Thodes gate. Jacob Georg Thode er en historisk viktig person innen kommunens helsevesen, som tidligere distriktslege i Hadsel og ikke minst sykehuset første overlege.


Navnene som foreslås er blant annet:

Dr. Thodes minne

Folk i Husan

Hjemlig

Hotell Cæsar

Livat

Livshjulet

Mykje lys og mykje varme

Paradisbukta

Sommarfjøsbakken

Sorgenfri

Søndrebo

Ulpi Stohpu (samisk fra Vesterålen og betyr Hadsels hus)

Thodebo

Thodeskogen omsorgsboliger

Rorbua


I sin vurdering mener rådmann Ola Morten Teigen det ville vært fint å valgt et navn som gjenspeiler stedets historikk, i tillegg til å være enkelt å bruke i dagligtale. Han anbefaler Thodebo eller Thodeskogen omsorgsboliger som endelig navn på boligene.

Det er helse og omsorgsutvalget som vil vurdere de innkomne navneforslagene for endelig avgjørelse i sitt møte 20. november