Ap, Sp og SV sitt budsjettforslag for Hadsel er klart:

Hadselposisjonen sier ja til kunstgressløft

For noen uker siden la rådmannen i Hadsel frem sitt budsjett for 2019 og fire år fremover. I dag ble posisjonen i Hadsel sitt alternativ klart.

Gro-Marith Villadsen (Ap) i venstre i bildet på vegne av posisjonen. Jan Steffensen(MOS) (nederst i bildet).  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

For ordens skyld, så er det jo da et alternativ som etter all sannsynlighet går gjennom, da partiene har flertall i kommunestyret. Under budsjettmøtet i desember vil dette forslaget legges inn som endringsforslag på rådmannens forslag. Så gjenstår det å se om opposisjonspartienes forslag får noen påvirkning i tillegg.

Sp, Ap og SV vil møte idrettslagene. I sitt budsjettforslag legger de inn 3,7 millioner kroner til nytt kunstgress allerede i 2019. Idrettslagene har søkt om 1,5 million kroner til tre av banene, og totalt 5 millioner til banen på Sandnes, Stokmarknes og Melbu inkludert Vesterålshallen.  Ap vil gi 1 million til hver av disse, mens de gir 700.000 til Vesterålshallen.

Gro-Marith Villadsen (Ap) informerte formannskapet om posisjonens alternative budsjett, hvor kunstgressbanene loves gull. De resterende grønne skogene må idrettslagene besørge selv. Stokmarknes får 1 million kroner, Melbu får 1 million kroner, Sandnes får 1 million mens Vesterålshallen får 700 000 kroner. Dette betyr at idrettslagene selv må besørge større andel i sponser og egenandel enn omsøkt.

Alternativet med å vente til tilgjengelige muligheter for tippemidler betyr at flere av prosjektene må vente til 2022 som ikke anbefales.

– Det er en feilproduksjon på noe av dette og vi vil hjelpe idrettslagene å komme i gang, sier Gro-Marith Villadsen.


Idrettslagene i Hadsel:

Ber om kunstgresspenger i siste spilleminutt

Det må kunne kalles et dristig innlegg før budsjettdebatten, når idrettslagene på Hadsel en uke før budsjettet legges frem ber om økonomisk støtte på 5,2 millioner kroner til oppgradering av samtlige kunstgressanlegg i kommunen.

 

Eiendomsskatt ned

Posisjonen vil også senke eiendomsskatten noe.

– Vi har sagt at vi skal redusere eiendomsskatten så snart økonomien tillater det. Tidligere i år reduserte vi eiendomsskatten fra 7 til 6, 6 promille. Nå reduserer vi eiendomsskatten ytterligere, til 6 promille, ble det fortalt under fremlegget i formannskapet torsdag.

Barn og unge

I ei pressemelding fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fortelles det at de prioriterer barn og eldre først, også i budsjettforslag og styringsdokument 2019-2022.

– Etter tre år med tøffe økonomiske grep, ser vi resultater når det gjelder bedre bygg for våre barn, eldre og ansatte. Samtidig fortsetter vi å satse på næringsutvikling og bolyst. Vi tilrettelegger storstilt for industri på Børøya og bidrar til nye kunstgressbaner i hele kommunen, heter det.


Mulig budsjettsmell på 8,4 millioner kroner

Rådmannen satser på at regjeringens kutt i eiendomsskatt ikke blir vedtatt

Normal praksis er at alle kjente tiltak i statsbusjettet legges inn i Hadsels budsjett. Men kutt i eiendomsskatt er ikke med i rådmann Ola Morten Teigens forslag.

 

Bygg og omsorg

Partiene skriver videre at gode bygg og gode omsorgstilbud til brukerne er en forutsetning for at det skal være godt å være bruker i helse- omsorgstjenesten i Hadsel.

– Det er også viktig for trivsel blant de ansatte og for å redusere sykefraværet. Vi er glade for at 20 boliger står klare på Stokmarknes i 2018, der brukere vil få omsorg hele døgnet. Samtidig setter vi i løpet av 2019 i gang bygging av tilsvarende boliger i Melbu sone, på Ekren. Disse skal være spesielt tilrettelagt for demente.  Vi vurderer å bygge Parkveien 2 for å gjøre boforhold og arbeidsforhold i miljøtjenesten enda bedre.  Kafè 1 er en viktig møteplass for mennesker i rus og psykiatritjenesten vår, derfor støtter vi rådmannens forslag om at kafeèn skal få fast tilskudd.

Men da må noe vente. Dette mener posisjonen er det planlagte strømaggregatet på rådhuset.

– Disse midlene prioriteres heller til strømaggregat på Innlandet aldershjem. I tillegg setter vi i gang en utredning av å flytte legekontoret på Innlandet inn i disse lokalene, for å få universelt utformede legekontorer.

Det skal bygges ny ungdomsskole på Stokmarknes. Spaden settes i jorda i 2019. Posisjonen er enig med investeringene her, men vil også prioritere opprusting på Sandnes i 2019.


Snillere Hadsel-budsjett enn på lenge

– Samtidig er det slik at vi de siste årene omtrent har trimmet overalt hvor det kan trimmes. Snart er det bare snippesken til rådmannen igjen, sa hadselrådmann Ola Morten Teigen lattermildt etter å ha framlagt sitt forslag til pengebruk de neste fire årene.

 

Stødig økonomistyring

Investeringene i Hadsel er mange de neste åra. Posisjonen vil senke investeringstempoet noe sett opp mot rådmannens forslag.

– Vårt forslag legger opp til 200 millioner i investeringer i 2019, mens ytterlige ca 100 millioner er selvfinansierte investeringer.

Opposisjonspartiene vil legge frem sitt alternative budsjett i budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember.