Samarbeidsavtale mellom Hadsel kommune og Nordland politidistrikt:

– Målet er at det skal lede ut i noe håndfast

Fredag signerte Hadsel kommune, med ordfører Siv Dagny Aasvik i spissen, en samarbeidsavtale med Nordland politidistrikt. Denne samarbeidsavtalen skal forhindre kriminalitet og legge til rette for et trygt samfunn.

Selv om Hadsel kommune har hatt et tett samarbeid med politiet i flere år, signerte de fredag en formalisert samarbeidskontrakt. Fra venstre: Per Erik Hagen, politiinspektør ved Sortland lensmannskontor, Siv Dagny Aasvik, orfører i Hadsel og Trond Olsen, politioverbetjent og politikontakt.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Hadsel

Denne samarbeidsavtalen er en konsekvens av nærpolitireformen, der et av målene er økt samarbeid mellom kommunene og politiet. Dette er en samarbeidsavtale som alle kommunene i Nordland skal signere med politiet.


Øksnes signerte på samarbeidsavtale med Nordland politidistrikt:

– Politiets åpningstider må med i avtalen

Øksnes kommune og politiet ï Nordland har signert en samarbeidsavtale, og politikerne i kommunestyret er opptatt av at de konkrete åpningstidene til politiet må være med i avtalen.

 

Selv om det var mulig å få skreddersydd kontrakten etter kommunens behov, har de ikke gjort dette i stor grad.

– Vi har allerede noen punkter vi fokuserer på gjennom politiråd, og disse vil vi jobbe videre med, sa Aasvik.

– Et veldig godt samarbeid

– Kommunen har til nå hatt et veldig godt samarbeid med politiet gjennom politiråd. Der har vi tatt opp aktuelle problemstillinger rundt blant annet rus, råkjøring, trafikale forhold og integrering, sa Aasvik.

Per Erik Hagen, politiinspektør ved Sortland lensmannskontor, håper de kan få til et enda bedre samarbeid gjennom samarbeidsavtalen

– Vi skal utnytte de ressursene vi kan i fellesskap for å i større grad kunne forebygge kriminalitet og kunne sikre at det er et trygt samfunn, sa han.


Politiet i Nordland og Sortland kommune:

– Samarbeidsavtalen gir felles eierskap til felles utfordringer – og gjør at vi kan løse dem bedre sammen

Politiet og Sortland kommune signerte i dag en samarbeidsavtale. –Vi har alle forutsetninger for å lykkes med et økt utvidet samarbeid i Vesterålen, sier politiinspektør Per-Erik Hagen.

 

Korte og uformelle linjer

Forskjellen fra tidligere er at dette samarbeidet nå er formalisert i en gjensidig forpliktende avtale. Gjennom denne avtalen har Hadsel en politikontakt, som er politioverbetjent Trond Olsen. Han skal være på Stokmarknes hver fredag fremover.

– Denne samarbeidsavtalen skal blant annet sikre at kommunen får tak i oss direkte når de trenger det, uten at de skal måtte bli henvist til flere for å få tak i den rette personen. Det skal være korte linjer slik at kommunen kan ta kontakt for å drøfte aktuelle problemstillinger, sa Olsen.


Signerte samarbeidsavtale mellom kommunen og politiet i Nordland:

– Har sett politiet mye oftere etter politireformen

Ordførere i Bø, Sture Pedersen har hatt politiet mye oftere innom etter at nærpolitireformen ble gjennomført. Torsdag ble samarbeidsavtale mellom politiet og kommunen undertegnet.

 

– Forebygging er politiets primærstrategi, og korte og uformelle linjer er veldig viktig. Målet er at dette arbeider etter hvert skal lede ut i noe håndfast, poengterte Hagen.

Aasvik poengterte at de ikke har hatt noen problemer med å få tak i Olsen direkte når behovet har vist seg.