– Vi er overrasket, og vurderer anke

Advokat Werner Frimanslund uttaler på vegne av Bernhard Wedding AS at det vurderes å anke saken som frikjenner Bård Wedding og to andre for erstatningskav.

Advokat Werner Frimanslund. Arkivfoto 

Hadsel

Tirsdag ble det kjent at Vesterålen tingrett har dømt Bernhard Wedding AS, der Roar Wedding er styreleder og daglig leder, til å betale saksomkostninger på drøyt 200.000 kroner. Dette i tillegg til å frifinne aktørene som var saksøkt av Bernhard Wedding AS for å ha fakturert for mye for et oppussingsprosjekt ved det som i dag heter Vesterålen kysthotell.