NRK-undersøkelse med Frp:

Vil ikke gi fra seg Freibergs statsrådpost for å få KrF inn i regjering

En undersøkelse gjennomført av NRK blant Frp-ere viser at de ikke ønsker å gi fra seg statsrådposter som Kjell-Børge Freibergs post som olje-og energiminister for å få KrF inn i regjering.

Olje- og energiminster Kjell Børge Freiberg.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

Rikskringkastingen gjennomførte en SMS-undersøkelse der de sendte melding ut til 2.475 tillitsvalgte på fylkes- og lokallagsnivå. Det var kun 693 av disse som svarte, og dermed er ikke undersøkelsen representativ, men kan gi et bilde av situasjonen.

41,9 prosent for eldre- og folkehelseministeren

Spørsmålet NRK stilte lød som følger: Hvis Frp må gi en statsrådspost til KrF, hvilen bør de få?

41,9 prosent svarte at de burde få eldre- og folkehelseministeren, 18 prosent at de burde få landbruks- og matministeren, mens 13,9 prosent mener de bør få posten som fiskeriminister.

De statsrådpostene det var helt klart at de tillitsvalgte ikke ønsker å gi fra seg, var blant annet posten til hadselværing Kjell-Børge Freiberg, som er olje- og energiminister. En prosent mente KrF kunne få denne posten, mens 0,9 prosent mente de burde gi fra seg justis- beredskaps og innvandringsministeren. 0,6 prosent svarte finansminister, 0,3 samferdselsminister og hele 23,4 prosent svarte at de ikke visste.

Vil ha landbruksministeren

NRK har tidligere gjort en lignende undersøkelse der de spurte tillitsvalgte i KrF om hvilke statsrådposter de ønsket seg hvis de skulle gå inn i regjering. Her sto ministerposter som i dag er underlagt Høyre øverst på listen, men de kunne også tenke seg til landbruks- og matministerposten.