Stor skuffelse over at ordføreren ikke ville møte fakkelfølget

– Dere må be dem om å snu i Ekren-saken

Et tjuetalls mennesker møtte torsdag morgen opp foran rådhuset mens kommunestyret behandlet neste års budsjett - og dermed om folk må flyttes fra Hadsel sykehjem mot sin vilje i løpet av det neste drøye halvåret.

KLAR OPPFORDRING: – Dere må be det politiske flertallet om å snu. De som bor på Ekren fortjener ikke dette, sa Wenche Skar til rådmann Ola Morten Teigen.  Foto: Atle Nielsen

Hadsel

Velforeningen ved Hadsel sykehjem sto for organiseringen av fakkelmarkeringen til støtte for beboerne som går en uviss tid i møte når posisjonen etter alle solemerker opprettholder vedtaket om nedleggelse av sykehjemmet til sommeren.

– Vi står her fordi vi vil at Ekren skal bestå til de får bygd nytt på samme plass. Vi står her for at de eldre skal få være i fred og ro, sa leder for velforeningen Anne Lise Rønning.


Spørsmål i kø da pårørende møtte kommuneledelsen for informasjon om flyttingen fra Ekren:

– Hvor går smertegrensen for at folk får bli boende?

Bodil Hartvigsen var blant dem som søkte svar om arbeidet som er satt i gang for å flytte folk ut fra Hadsel sykehjem.

 

– Skuffet over ordføreren

I løpet av de drøyt tjue minuttene markeringen varte kom både folk fra administrasjonen og opposisjonspolitikerne ned for å lytte og føre en form for dialog. Men flertallet, altså Ap, Sp og SV, glimret med sitt fravær i desembermørket.

– Jeg må si jeg hadde forventet at i alle fall ordføreren kom ned for å prate med oss. Jeg er veldig skuffet. Det er jo dem som kan gjøre om på dette, og derfor de som skulle fått høre hva vi hadde å si, sa Rønning da det viste seg at Siv Dagny Aasvik (Ap) og hennes politiske allierte ble værende i rådhusets toppetasje (PS. se nederst i saken ordførerens forklaring).

– SKUFFET: – Det er ordføreren og posisjonen om kan gjøre om på dette, jeg er veldig skuffet over at de ikke kom ned, sa leder for Velforeningen ved Hadsel sykehjem, Anne Lise Rønning.  Foto: Atle Nielsen

 

Rådmann først ut døra

Rådmann Ola Morten Teigen, helse- og omsorgssjef Marion Celius og økonomisjef Tommy Løveng Hansen var de første til å ta turen ned, mens politikerne etter sigende hadde gruppemøter. Kommunestyremøtet startet halv ni denne torsdagen, og da fakkelholderne en time senere sto utenfor rådhuset, var selve budsjettbehandlingen i full gang.

– Dere har nå mulighet til å gå tilbake og overlevere en beskjed til flertallet. Dere må be dem om å snu. De som bor på Ekren fortjener ikke dette. Jeg har et familiemedlem som er kjemperedd for å bli flyttet hvert øyeblikk, sa Wenche Skar.

Rådmann Teigen minnet om at han har levert sin anbefaling i saken basert på faglige råd, og at det nå er den politiske behandlingen som gjenstår.

– Vi er helt tydelige på at vi mener det ikke lar seg gjøre å unngå flytting, så der er vi uenige. Men dere har selvsagt alle muligheter til å delta i debatten, blant annet ved å markere slik dere gjør i dag. Så er det politikerne som til slutt skal avgjøre, sa han.

– Demente skal ikke flyttes

Frode Holdhus, som tidligere har markert seg gjennom «Eldreaksjonen», er blant dem som reagerer på at mennesker med demens nå ser ut til å måtte flyttes fra hjemmene sine.

– HELT FEIL: – Jeg mener denne prosessen er ufaglig og rå, sa Frode Holdhus.  Foto: Atle Nielsen

– Demente må få bo der de er. De skal ikke flyttes om det ikke er absolutt nødvendig. Jeg mener denne prosessen er ufaglig og rå. Dessuten vil det nå bli stor mangel på sykehjemsplasser, når Ekren legges ned. Om ikke politikerne snur nå, så må de kommende politikerne snu dette, mente han og hentydet til kommunevalget som bare er ni måneder unna.

Rådmann Teigen viste på nytt til at han lener seg på faglige råd og står fullt og helt for det han har anbefalt.

– Den faglige tilrådingen er annerledes enn din anbefaling og dette er faglig forsvarlig, sa han som svar til Holdhus.

Opposisjonen på plass

Etter hvert var samtlige partier i den politiske opposisjonen (H, V, Frp og MOS) på plass på rådhustrammen.

– Vi har nettopp lagt fram vårt budsjettforslag, og der har vi sagt at Ekren skal videreføres inntil det står noe nytt ferdig der. Vi har også foreslått at det nye anlegget skal drives som sykehjem. Det vil ikke være nok å drifte disse som omsorgsboliger, sa Jan Steffensen fra Melbu og omegn samarbeidsliste.

OPPOSISJONEN ENIGE: Like før Høyre, Frp, MOS og Venstre kom ned hadde de lagt fram forslag om nettopp å stanse flyttingen av beboere fra Ekren.  Foto: Atle Nielsen

Hans partisøster Anne Karine Innbjør sto blant demonstrantene med fakler i begge hender.

– Det er en stor begivenhet at folk fra Melbu og Stokmarknes står her sammen og markerer motstand, og det er ikke ofte det her skjedd. Det er et ganske alvorlig signal, mente hun.

Rådmannen fikk også med seg et brev opp til ordføreren, med forventning fra velforeningen om at det skulle leses opp for kommunestyret.

– Tok dem i hånda etterpå

På spørsmål om hvorfor hun ikke møtte fakkeltoget nede utenfor rådhuset svarer ordfører Aasvik slik:

– Vi fikk et budsjettforslag med mange millioner vi måtte gå gjennom rett før de pårørende ankom utenfor, men jeg tok dem i hånda da de kom opp og fikk overrakt brevet de hadde med, sier hun.