Stor julegave til innbyggerne i Hadsel:

Vil bygge nytt hotell ved kaikanten i Stokmarknes sentrum

Etter et halvt år med planlegging letter de fire mennene bak Møysalen Eiendom AS fredag på sløret. De vil bidra til utviklingen i Hadsel, og håper dermed at et nytt hotell på kaikanten på Stokmarknes, «Hotell Richard With Stokmarknes», skal stå klart i 2021.

Hvis alt går etter planen kan denne perlen stå klar på Stokmarknes i løpet av 2021.   Foto: Arkitektene VisAVis

Hadsel

– Vi møttes før sommeren for å diskutere mulighetene, og synes det skjer så mye interessant i Hadsel at vi bestemte oss for å fortsette prosessen, sier styreleder i selskapet, Kristian Eilertsen fredag.


Fire hadselværinger har opprettet selskapet Møysalen Eiendom:

Skal «Bygge, eie og leie ut hotelleiendom», men vil ikke si noe mer, ennå

En gruppering på Stokmarknes har opprettet Møysalen Eiendom. Hva de skal til med, vil de ikke ut med ennå.

 

Muligens byggestart i 2020

Grupperingen som står bak dette er hadselværingene Eilertsen, Lars Rask, Finn Hokland og Bård Sørensen. Selv om de bare er i prosjektets startfase er mye klart.

– Vi ønsker å bygge et frittstående hotell der som lagerbygningen til Hurtigruten i dag ligger. For at dette skal kunne gjøres må blant annet kommunens reguleringsplan tilpasses hotell, sier Eilertsen.

De fire hadselværingene bak Møysalen Eiendom AS, som nå har skriftet navn til "Hotell Richard With Stokmarknes", har stor tro på prosjektet. Det har også rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, som mener dette vil føre mye bra med seg for næringslivet ellers i kommunen. Fra venstre: Lars Rask, Finn Hokland, Bård Sørensen, Kristian Eilertsen og Ola Morten Teigen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

De skal levere et planspørsmål til kommunen i januar, som forhåpentligvis vil bli behandlet i starten av februar. Hvis alt går som planlagt blir det byggestart i 2020, og da byggeprosessen er beregnet til å ta et og et halvt år, kan hotellet stå ferdig i 2021.

– Jeg er veldig glad for at vi er så heldige i Hadsel at vi har folk med en fremtidstro som er villig til å satse på noe slikt. Får vi hotellkapasiteten opp vil det bidra til at det kan skje mer i Hadsel, sier rådmann Ola Morten Teigen, som også var tilstede da planene ble presentert fredag.

Tett opp mot vernebygget

Det planlagte hotellet vil dermed ligge tett ved vernebygget til «MS Finnmarken», og vernebygget og det nye hotellet vil få Rødbrygga liggende mellom seg.

Hotellet vil bestå av to fløyer, det ene på seks etasjer og det andre på fem, med gang mellom seg. Disse skal inneholde 150 hotellrom, ha kapasitet til små og mellomstore konferanser, lunsj- og kaffebartilbud, i tillegg til restaurant.

– Det vil også være egne innganger og tilbud til lokalbefolkningen. Vi ønsker i tillegg å etablere et godt samarbeid med Rødbrygga for fotball og et mer rendyrket pubtilbud, samt ha et godt samarbeid med resten av næringslivet, opplyser Eilertsen.

Skissene av hvordan hotellet kan se ut ser satt inn i bybildet med en ferdig miljøgate i Stokmarknes sentrum. Slik kan "Hotell Richard With Stokmarknes" vle seende ut fra inngangssiden.  Foto: Arkitektene VisAVis.

 

Planene stopper ikke her, for de øyner også et ønske om å få til en promenadekai fra Hurtigrutekaia, som forhåpentligvis skal gå helt bort til foten av Børøybrua.

Rask påpeker at hele grupperingen er klar på at de ikke ønsker å bygge et nytt hotell på Stokmarknes for å konkurrere med det som allerede er her, men for å tilføye og bidra videre til utviklingen i kommunen.

– Har dere tro på å få gjennomført dette prosjektet?

– Ja, hvis vi ikke ville vi ikke ha satset, sier Sørensen.

Ellingsen sier at han bare har fått positive tilbakemeldinger siden VOL forrige uke skrev at noe var i gjerde.

Unik beliggenhet

Til tross for at Eilertsen, Rask, Hokland og Sørensen kun har jobbet med dette et halvt år, har de allerede fått utarbeidet noen skisser. Disse er det arkitektene VisAVis fra Trondheim som står bak.

– Jan Kåre Gundegjor og seniorarkitekt Hans Petter Madsø syntes dette var en helt unik tomt med en helt unik beliggenhet. De sammenlignet den med beliggenheten til Ishavshotellet i Tromsø, sier Sørensen.

Som skissene viser, er det tenkt at de to første etasjene til hotellet skal være i glass.

– Hotellets arkitektur vil ha et naust- og rorbupreg fordi at vi ønsker å ta vare på historien vår. Når man da kommer gjennom den planlagte miljøgata, vil man dermed kunne se rett ut mot havet, sier Sørensen.

Jobber med investorer

Det er ikke bare reguleringsplanen for området som må på plass for å få realisert planene. De jobber med tomtekjøp, da de to tomtene hotellet er tiltenkt å ha beliggenhet på, eies av kommunen og Hurtigruten ASA.

– Vi jobber også med avklaring av investorkapital. Her ønsker vi ikke å si så mye enda, men vi har fått signaler om at det er interessant for de fleste, både lokalt og nasjonalt, å investere i slike prosjekter. Samtidig er vi i dialog med bank og øvrig finansiering, sier Eilertsen.

Hva kostnadsrammen på prosjektet vil være, ønsker de ikke å si noe om enda.

I tillegg til dette er firkløveren i gang med dialog med naboer.

– Akkurat nå rådfører vi oss med ekspertise innenfor hotelldrift for å gjøre vurderinger knyttet til driftsselskap og drivere av hotellet. Det er vel ingen hemmelighet at ingen av oss har mye ekspertise innenfor hotelldrift, sier han.