Pasientorganisasjoner advarer mot budsjettkutt

Flere pasientorganisasjoner i Nordland uttrykker bekymring over at viktige tilbud kan bli kuttet ved Nordlandssykehuset.

Flere pasientorganisasjoner ber om at LMS og bibliotektet ved Nordlandssykehuset vernes fra kutt. Fra venstre: Anna Cecilie Jentoft, regionssekretær i Nordland, Norges Astma- og Allergiforbund, Elisabeth Jensen, fylkeskontakt i Nordland, Bipolarforeningen Ragnhild Lindgård, Bipolarforeningen, Arve Klingenberg, fylkesleder i ADHD, Nordland, Anette Gullhav Hansen, styremedlem i ADHD, Nordland og Lisbeth Fjell Leithe, styremedlem i ADHD, Nordland   Foto: Innsendt

Hadsel

Det går fram av en uttalelse fra organisasjonene. I denne omgangen er det kutt ved biblioteket og Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bodø som løftes fram. Styret i Nordlandssykehuset har bestemt at budsjettet på disse områdene skal kuttes med to millioner kroner neste år, men pasientorganisasjonene frykter at det kan bli kuttet mer. Helse Nord har ikke akseptert Nordlandssykehusets budsjettforslag.

Organisasjonene peker på at LMS er et sted der det holdes stye- og medlemsmøter for organisasjonene, og det er også der nydiagnostiserte og pårørende for en rekke pasientgrupper mottar informasjon om sin sykdom. Kuttene kan potensielt ramme pasientgrupper som har ADHD, astmatikere, lungesyke, hjertesyke, diabetikere, personer med bipolar lidelse og pårørende

– Sykehuset er lovpålagt å drive opplæring av sine pasienter, men å få ett ark i handa om sin diagnose eller kroniske tilstand dekker ikke det samme som å ha et pasientkurs eller kurs for pårørende. Dessverre finnes det ingen bestemt definisjon på hva opplæringen skal bestå av. Vi som er der for pasient- og pårørendegrupper ser viktigheten av de gode opplæringstilbudene som LMS står for, heter det i en uttalelse fra pasientorganisasjonene. De peker på at også biblioteket er viktig.

– LMS er selve limet som formidler kontakten mellom brukere og diverse prosjekter og forskning ved sykehuset. LMS formidler kontakt og samarbeid mellom brukerorganisasjonene for å utvikle lærings- og mestringskurs. I tillegg har LMS temakvelder og annen kontakt med brukerorganisasjonene for å ha et godt samarbeid, blant annet omkring driften av Pasient- og pårørendetorget. Dersom LMS og Biblioteket skal nedskaleres, så blir dette et stort tap for pasientorganisasjonene i Nordland og lokalforeningene i Bodø og organisasjonene i Nordland, heter det i uttalelsen.

– Kutt i budsjettet til LMS og Biblioteket, vil føles som å blø fra et åpent sår som ikke blir behandlet. Det såret vil svi lenge. Vi håper at LMS og Biblioteket ikke vil bli rørt, uttaler pasientorganisasjonene.