Heidi Torkildson Ryste mottok pris for beste masteroppgave:

– Det føles veldig takknemlig

Torsdag mottok Heidi Torkildson Ryste fra Stokmarknes Seros-prisen for årets beste masteroppgave innenfor samfunnstrygghet. I oppgaven «SoMe – so what?» studerte hun en rekke norske kommuner som de siste årene har brukt sosiale medier i krisekommunikasjon.

Fra venstre: Rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen, prisvinner Heidi Torkildson Ryste og hennes veileder professor Odd Einar Olsen.  Foto: UiS/Mari Hult

Hadsel

– Jeg ble overrasket over de store forskjellene mellom kommunene. Noen kommuner var veldig gode på å krisekommunikasjon gjennom sosiale medier i 2014, mens andre kommuner ikke var like gode i for eksempel 2017. Kommunene er ofte avhengig av en ildsjel, sier Torkildson Ryste til VOL.

– Blitt mye viktigere

Hovedfunnet til Torkildson Ryste var at sosiale medier er blitt en mye viktigere kanal i kriseberedskapen.

– Det er kanskje den beste kanalen og sosiale medier har ført til økt fart i krisekommunikasjonen, sier hun.

Torkildson Ryste forteller at når hun skulle skrive masteroppgave i faget «Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse», valgte hun bevisst et tema som det ikke er så mye forskning på fra før.

– Jeg valgte også dette temaet fordi jeg godt kunne tenke meg å jobbe i kommunen, sier hun, som i dag er fagleder for kommunikasjon, arkiv og sekretariat i Hadsel kommune.

– Får litt igjen

Seros står for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, og da prisen ble delt ut torsdag fikk hun presentere oppgaven sin.

– Det var både sjefen for PST tilstede, i tillegg til stortingsrepresentanter og tidligere ministre. Det var veldig morsomt at de spurte og viste interesse for oppgaven min, sier hun.

Torkildson Ryste er veldig glad for at hun fikk prisen, og synes det er morsomt at oppgaven blir lest i det hele tatt.

– Det føles veldig takknemlig. Man får litt igjen for arbeidet man har gjort, og det er ikke noe som er gøyere enn at det får nytteverdi, sier hun.

– Kommer denne oppgaven til å påvirke hvordan Hadsel kommune videreformidler krisekommunikasjon, siden du selv jobber i kommunen?

– Ja, definitivt. Akkurat nå er jeg i permisjon ett år, men den får direkte innvirkning på kommunens kommunikasjonsplan og beredskapsplan, slår hun fast.