Siv Dagny Aasvik og Eivind Holst:

Ber om snarlig møte med samferdselsministeren om Fiskebøl

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap), ordfører i Vågan Eivind Holst (H) og fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø ber om snarlig møte med samferdselsminister Jon Georg Dale.

Siv Dagny Aasvik og Eivind Holst. Arkivfoto 

Hadsel

Bakgrunnen er at de mener regjeringen ikke følger opp vedtaket om å utvikle et oljevern og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.

I et brev til samferdselsministeren skriver Aasvik, Holst og fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø at de registrerer at det foregår arbeid med å få bygget et testsenter for arktiske forhold i Horten, rettet mot petroleumsaktører og andre aktører som skal drive aktivitet i arktiske områder.  Dette mener de tre er en dårlig idé:

– Når det skal skapes ny petroleumsaktivitet i arktiske områder, mener vi det er en grunnleggende forutsetning at tilleggsaktiviteter legges til området aktiviteten foregår, skriver de i brevet.

Tilbakesteg

De mener også at utviklingen av senteret i Horten på mange måter er å gå tilbake på det regjeringen bestemte i 2013, nemlig å opprette et senter for oljevern og miljø på Fiskebøl.

1. desember 2017 blir det kjent at Kystverket vil legge et «Arktisk beredskapssenter» til Horten, beredskapsdirektør John Marius Ly sender ut pressemelding der det påpekes at dette ikke er et «beredskapssenter», men kun utvidelse av eksisterende testanlegg i Horten.

Stusser

Samferdselsministeren presiseres under åpningen av SOMM i Svolvær 10. desember 2018 at utgangspunktet har hele tiden vært at det skal være et testsenter på Fiskebøl og at regjeringen har ambisjoner om å etablere varig virksomhet her. 

– Med bakgrunn i dette er vi svært forundret over at DNV-GL på oppdrag fra SOMM sender ut et forvarsel til spørreundersøkelse 21.desember 2018, der man beskriver den nye testfasiliteten i Horten som et reelt alternativ til Fiskebøl.

Her kan man lese: «Dette er et forhåndsvarsel om at du vil motta en e-post den 3. januar 2019 med en interessentkartlegging av potensielle brukere av test- og øvingsfasiliteter for oljevern og marin forsøpling. Undersøkelsen gjennomføres av DNV GL på oppdrag fra Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø, som et ledd i en utredning av aktuelle funksjoner, samt lokalisering. Mer informasjon vil komme når undersøkelsen sendes ut.».

Videre stiller DNV-GL følgende spørsmål i interessekartleggingen på oppdrag fra Kystverket og SOMM: 

«Hvilke fordeler eller ulemper kan det ha for din virksomhet å etablere et test- og øvingssenter på Fiskebøl eller tilgrensede områder? (beskriv nedenfor) Hvilke fordeler eller ulemper kan det ha for din virksomhet å utvide dagens test- og øvingssenter i Horten? (Beskriv nedenfor) Hvilke fordeler eller ulemper kan det ha for din virksomhet med delt løsning mellom Fiskebøl og Horten? (Beskriv nedenfor) »

– Hvorfor utrede andre alternativer?

Dette får altså Aasvik, Holst og Noresjø til å reagere.

– Regjeringen ved statsminister, samferdselsminister og olje – og energiminister, har klart uttrykt at testfasiliteter skal legges til Fiskebøl. Vertskommunene Hadsel og Vågan og Nordland fylkeskommune stiller spørsmål ved at det utredes andre lokaliseringsalternativ enn det som er vedtatt av landets regjering og Storting, skriver de i brevet.

Synergier

Videre skriver de at de mener det er avgjørende at Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i LoVe skal lykkes.

– At det etableres en samlokalisering med både innendørs- og utendørs testfasiliteter, for både oljevern og marin forsøpling. Dette handler om å oppnå de ønskede synergier som regjering og Storting har pekt på, mellom kompetansesenteret i Svolvær og FOU og sertifisering av ny teknologi/utstyr på Fiskebøl.

Videre skriver de at Hadsel kommune er i gang med å utarbeide reguleringsplan for Fiskebøl-området. Et område som ifølge brevskriverne har langt mer egnet topografi enn det som finnes i Horten.

– I tillegg er det i nærområdet lukkede fjordområder, strømsatte områder og åpent havområde offshore for testing av ny teknologi og utstyr i det som faktiske er arktiske naturområder- i motsetning til Horten området. 

De tre brevskriverne sender så ei kraftsalve helt til slutt:

– For at aktivitet rundt naturressursene i nord skal være legitimt, så krever det ringvirkninger i nord. I dette tilfellet har regjeringen lovet at Nord Norge skal få et kraftsenter innenfor oljevern og marin forsøpling. Vertskommunene Hadsel, Vågan og Nordland fylkeskommune stiller oss svært kritisk til at det ser ut til at det legges opp til en ny lokaliseringsdiskusjon om funksjoner og kompetansemiljø som er vedtatt lagt til Lofoten og Vesterålen, herunder testsenter på Fiskebøl.