Hadselbedrift slått konkurs

Melbu Regnskapskontor er slått konkurs etter oppbudsbegjæring.

Melbu Regnskapskontor er slått konkurs etter en oppbudsbegjæring. 

Hadsel

Det er en oppbudsbegjæring som ligger bak konkursen. Rudi Mikal Christensen, som er oppnevnt som bobestyrer, sier til VOL at han ennå ikke har oversikt over boet. Han antar at oppbudsbegjæringen har kommet som følge av at eieren av selskapet døde i fjor. I alt åtte personer har vært tilknyttet regnskapskontoret, men i mindre stillinger. Selskapet har levert gode regnskapstall de tre siste årene. I 2017 meldte kontoret om et overskudd før skatt på 562.000 kroner.

Christensen sier at verdiene i boet er lavere enn eiendelene. Det er bakgrunnen for at selskapet er erklært konkurs. Ved utgangen av 2017 hadde selskapet en totalbalanse på 1,0 millioner kroner og en samlet gjeld på 794.000 kroner.