Gode nyheter i Hadsel:

Ligger an til 20 millioner kroner i mindreforbruk i 2018

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen hadde med seg en hyggelig nyhet til torsdagens formannskapsmøte.

Økonomisjef i Hadsel, Tommy Løveng Hansen.  Foto: Atle Nielsen

Hadsel

Under sin redegjørelse om regnskapet for 2018 kunne han nemlig melde at Hadsel kommune ligger an til 20 millioner kroner i mindreforbruk, som i offentlig sektor er et annet ord for overskudd.

– Vi har ikke avlagt regnskapet ennå, så jeg sier dette med alle mulige forbehold. Men samtidig danner dette et bra bilde av situasjonen, fortalte han til hadselpolitikerne som for anledningen var samlet til møtet i Hadsel Asvos lokaler på Melbu.

De grove trekkene bak det foreløpige regnskapet viser at det i første rekke er uventede millioner som pynter på tallene. Kommunens sektorer brukte 6,5 millioner kroner mer enn budsjettert. Her pekte Løveng Hansen på de to største skolene, altså Melbu og Stokmarknes, samt helse og omsorg som de største bidragsyterne i negativ forstand.

Mer enn antatt

Men så deretter bød økonomisjefens lysbildepresentasjon på langt lystigere lesning.

Skatt og rammetilskudd gir 4,0 millioner kroner mer enn antatt, det gjenstår 2,6 millioner kroner i den avsatte lønnspotten for 2018.

I tillegg ble det brukt 3,9 millioner kroner mindre på barnevern enn budsjettert.

– Tidligere har vi hatt betydelige overskridelser i denne tjenesten, denne gangen er det snakk om et stort mindreforbruk. Enkeltvedtak på enkeltbarn gjør at kostnadene svinger voldsomt og er vanskelig å forutse, sa Løveng Hansen.

De positive overraskelsene stoppet ikke der. I forbindelse med bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2016, og en omlegging av tilskuddsordningen til dette, har staten regnet ut at Hadsel skal ha 8,0 millioner kroner i etterbetaling. Samme sum ser det ut til at kommunen går i pluss når det gjelder den store paraplybetegnelsen «finans». Under denne ligger blant annet renter, avdrag, pensjon og utbytte.

En ferdig sak om hadselregnskapet kommer til et senere møte, men per nå ligger det altså an til 20 millioner kroner i «overskudd» for kommunen.

– Om det er rekord for Hadsel, vet jeg ikke. Men jeg har ikke vært borti sånt før, sa Løveng Hansen.

Som kjent fikk Hadsel også 28,2 millioner fra Havbruksfondet i 2018.

– Selv om vi har et prinsippvedtak om at pengene ikke skal brukes på driftsutgifter, skal summen inntektsføres i drift. Så vi vil komme veldig godt ut i forskjellige oversikter over netto driftsresultat. Eksempelvis i Kommunebarometeret, sa økonomisjefen.

– Fra oven

Ikke overraskende likte politikerne det de fikk høre.

– Noen av disse pengene er engangsutbetalinger som kommer omtrent fra oven. Dette er kjempegledelig, og jeg håper vi har vett til å bruke det på noe fornuftig, sa varaordfører Kurt Jenssen (Sp).

Arne Ivar Mikalsen (V) påpekte, som tidligere, at han mener «engangspenger» bør brukes på å slette gjeld.

Det var Gro-Marith Karlsen (Ap) delvis enig i, men hun vil også styrke kommunens disposisjonsfond. Som nå er nede i skarve to millioner.

– Vi vet at det vil komme uforutsette ting, sa hun.

Akkurat hvordan overskuddet skal brukes, avgjøres i kommunestyret til sommeren.