Erik Welde: – Viktig at man har et felles regelverk for tungtransport

Da Jonny Finstad (H), fra transportkomiteen på Stortinget var på besøk hos Nordlaks mandag ettermiddag, ble blant annet regelverket for tungtransport i et tema. Finstad og Eirik Welde, administrerende direktør i Nordlaks, var helt enige om at det må bli strengere, men også felles, regler.

Andreas Øien Johannessen fra Hadsel Høyre, Joakim Sennesvik, leder i Bodø Høyre og Jonny Finstad, medlem av transportkomiteen på Stortinget.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Hadsel

– Vi iverksetter kortsiktige tiltak for å unngå ulykker med tungtransport på veiene, der vi blant annet går inn i Trygg trailer-prosjektet. Samtidig er de langsiktige tiltakene veldig viktige, sa Welde.

– Håper vi ikke blir stående alene

Bakgrunnen for at dette temaet ble tatt opp, er alle ulykkene som har vært på norske veier der trailere har vært involvert. I tillegg til Finstad, var listetopp til fylkestingsvalget, Beate Bø Nilsen fra Sortland, Joakim Sennesvik som er leder i Bodø Høyre, og Andreas Øyen Johannessen i Hadsel Høyre.

Finstad spurte Welde hva han tenkte rundt diskusjonen om trailere og bestillers rolle.

– Bestiller har en rolle, men vi må bli enda mer bevisst på å stille spesifikke krav til de trailerne som kjører her slik at man har gode og sikre biler. Det er lett å flytte alt ansvar over på det private, men jeg håper at vi ikke blir stående alene, svarte han.


YS og Parat vil ha kontroll av alle vogntog på grensa

Alle utenlandske vogntog bør gjennom en sikkerhetssjekk før de får passere grensa inn til Norge, foreslår Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS.

 

Finstad fortalte at det vil bli nye og strengere krav til kontroller, og at disse i første omgang vil dreie seg om sjåførens kunnskap om sikkerhet.

Eirik Welde, administrerende direktør i Nordlaks.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

Welde synes dette hørtes bra ut, men mente at det nå er uklart hvem som har ansvaret for å sjekke at ting er slik de skal.

– Jeg er ingen trailersjåfør og dermed er det vanskelig for, for eksempel meg, å si noe om hvordan når et vogntog er godt rustet for veien. Dermed er det viktig at vi har felles regler som gjelder for alle, også utenlandske sjåfører, sa den administrerende direktøren.

Stor tro på jernbanen

Det blir fraktet ut rundt 2.500 trailere med fersk laks fra Nordlaks årlig. Da disse også skal tilbake, dreier det seg om dobbelt så mange turer med tungtransport. Da er logistikk og vei viktig, noe som også ble et tema.

– Vi er veldig glade for Hålogalandsveien, for den betyr at vi får kortere vei og bedre logistikk når fisken blir fraktet herfra til Narvik, for så å bli lastet på tog. Samtidig er det en del kunder som ikke ønsker at vi skal bruke tog i transporten grunnen regulariteten, sa Welde.

Han var klar på at å frakte fersk laks sjøveien ikke er noe han har troen på, da dette vil ta for lang tid. Dermed var svaret fra Welde til Finstad angående fremtidens fraktmetoder klart:

– Jeg tror veldig på jernbanen. En elektrifisert Ofotbane der vi får fraktet fersk laks sørover og ut i Europa, sa han.

Det er nemlig Europa som er viktigst for Nordlaks og deres transport, og med tapet av markedsadgang i Kina og Russland de siste årene, sa den administrerende direktøren at EØS-avtalen er veldig viktig for Nordlaks og resten av sjømatnæringen.

– Derfor er det viktig å ha en forutsigbar markedsadgang, for konsekvensene vil bli store for europeisk industri hvis vi mister den, sa Welde.

– Vi er veldig spente

Grunnrenteskatten, som et utvalg nå utreder, ble også et av temaene under møtet. Som VOL tidligere har skrevet om, er ikke Nordlaks veldig positiv til en slik ekstra beskatning.

– Vi er veldig spente på hva de lander på. Jeg synes vi bør likebehandles med andre, for vi er en av de mest eksponerte næringene med tanke på konkurranse, sa Welde.


Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.

 

Slik han ser det låner Nordlaks en havbit og i stor grad kjøper inn det de trenger lokalt og regionalt.

– Det jeg frykter aller mest er at innvesterings- og innovasjonstakten skal gå ned i Norge, men holdes oppe i andre land. Jeg tror en slik grunnrenteskatt vil redusere innovasjonstakten. Vi i Norge er best i verden på havbruk, og er det noe vi har er det hav her nord. Da må vi kunne fortsette å være best i verden, sa han.


Siv Dagny Aasvik (Ap):

Ut mot eget parti om grunnrenteskatt i havbruksnæringen

På initiativ fra Regjeringen, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti, er det nå blitt satt ned et utvalg som skal se på muligheten for å skattlegge havbruksnæringen ytterligere. En slik beskatning i form av grunnrenteskatt er ikke Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel kommune (Ap) og regionrådsleder i Vesterålen Regionråd, positiv til.

 

Høyres representanter var klare på at de ikke er for en slik ekstra beskatning.

– Det virker som at mange ikke forstår at havbruksnæringen bidrar til å skape verdier og vekst i lokalsamfunn og dermed tilfører samfunnet merverdi. Der må nok næringen og vi politikere samarbeide enda bedre for å vise folk hva dere faktisk gjør, sa Finstad.