– Vi føler oss beæret over å være en av fem finalister

I dag, torsdag, ble Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning kåret. Hadsel var en av fem nominerte, men nådde ikke helt opp.

Hadsel eiendom 

Hadsel

Det viste seg at det til slutt var Nittedal som vant konkurransen. Hadsel kommune havnet på en tredjeplass.

I juryens begrunnelse for at Nittedal var vinnere, heter det blant annet: Innsendt dokumentasjon er gjennomgått og vurdert av en jury som har gitt 1-4 poeng for hvert forhold for hver kommune. Nittedal scorer høyt på alle poster og får totalt flest poeng. Dokumentasjonen som er sendt inn er solid og overbevisende, forteller juryformann Geir Grønsholt

Konkurransen arrangeres hvert tredje år i et samarbeid mellom Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører (NAML).


Åpnet Thodebo

Ordfører Siv Dagny Aasvik og helse og omsorgssjef Marion Celius strålte om kapp da de endelig kunne erklære Thodebo for åpnet.

 

Stor standardheving

Jan-Ivar Ellingsen, vedlikeholdsleder hos Hadsel Eiendom KF, var ikke klar over at de var en av fem finalister før VOL ringte onsdag morgen.

– Jeg er veldig stolt over det, og vi må jo føle oss beæret over å være en av fem finalister, sier han.

Jan-Ivar Ellingsen, vedlikeholdsleder ved Hadsel Eiendom KF, mener at når Hadsel kommune er en av fem kommuner som kan få prisen for "Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning", er det en klar indikasjon på at det er kommuner som er dårligere stilt enn dem.  Foto: Arkivfoto

 

Ellingsen startet i Hadsel Eiendom KF i 2010, og han mener at de har snudd trenden med dårlig standard på kommunale boliger siden da.

– Vi har hatt en relativt stor standardheving de siste årene, for boligene vi leier ut skal tross alt ha en slik standard at vi kunne bodd der selv, slår han fast.


Pris: Én krone

Rådmannen innstiller å selge den gamle brannstasjonen til Melbu Veteranbrannbilklubb, for en særdeles symbolsk sum.

 

Enkle midler

Hadsel Eiendom KF leier ut rundt 200 hus og leiligheter i kommunen, men har de siste årene ikke hatt den beste økonomien.

– Jeg er stolt over det vi har fått til med enkle midler. Det viser i hvert fall at det er kommuner som er dårligere stilt enn oss, sier Ellingsen.


Hadsel Eiendom truer entreprenør med døgnmulkt på 40.000 kroner om ikke Thodebo står ferdig til 20. desember

Dersom Thodebo ikke står klart til fristen 20. desember, har Hadsel Eiendom varslet dagmulkt fram til ferdigstillelse, som for PEAB sin del beløper seg til 40.000 kroner per dag.

 

Med unntak av Hadsel og Nittedal, var også Brønnøy, Trondheimm og Arendal finalister i konkurransen.

Fagjuryen besto av Per Arne Horne - DIBK, Ivar Fagernes - Arbeidstilsynet, Lillian Leknes - Helsedirektoratet,  Geir Grønsholt - KLP Skadeforsikring,  Fredrik Horjen - NKF, Lene K. Hollseter - NKF.

 I år har totalt 80 kommuner deltatt i konkurransen.

VOL kommer da tilbake med mer.


Hadsel Eiendom får færre ressurser:

Får mindre tid til vedlikehold på kommunale bygg

Færre vaktmestere gjør at Hadsel Eiendom ser seg nødt til å nedprioritere såkalt «servicearbeid» på kommunale bygg.

 

– Investeringene i nye bygg skal hjelpe

Rådmann Ola Morten Teigen erkjenner at det er lagt opp til et stramt budsjett. – Men vedlikeholdsbudsjettet kompenseres med et stort løft på oppgraderinger av bygningsmassen, mener han.