Har lagt «Blinken» ut for salg

Næringssjefen: –  Det hadde vært flott om den eventuelle kjøperen bidrar til en form for liv og røre i huset

Næringsjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe, håper at de som ender opp med å kjøpe det gamle kulturhuset, bidrar til å skape liv og røre i det.

Stokmarknes kulturhus, bedre kjent som "Blinken", er i dårlig stand. Bygget blir ikke lenger brukt av verken ungdomsklubben eller kulturskolen, og skal da muligens legges ut for salg.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Hadsel

I fjor vinter vedtok kommunestyret i Hadsel å legge Herredshuset, eller «Blinken» som det blir kalt på folkemunne, ut for salg. Først i denne uka ble det en realitet. Taksten er satt til 4,2 millioner kroner.


Anbefaler å selge «Blinken»

Rådmannen i Hadsel anbefaler politikerne å gå for ei innstilling om å selge bygget som til nå har huset kulturskolen og ungdomsklubben i kommunen.


Har mottatt henvendelser

Budrunden åpner først 2. april, men næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe, forteller at det allerede har kommet inn henvendelser.

–  Det har kommet noen henvendelser, som er veldig lokale. Men ved å gå inn på søkestatistikken på Finn, ser vi at det er over 200 personer som har lagra søket. Vi får bare å anta at det blir rift om huset, sier Sowe til VOL.

På spørsmål om han og kommunen har noen preferanser for hvem som til slutt ender opp med bygget, svarer han:

–  Det hadde vært flott om den eventuelle kjøperen bidrar til en form for liv og røre i huset, enten det er i form av leiligheter eller en form for aktivitet. Jeg håper at de som kjøper det ikke bare er interessert i tomta, men at det også er noen som ønsker å ivareta bygget, slår Daniel Sowe fast.


Har en markedsverdi på 4,2 millioner kroner

Hadsel kommune bestilte tidligere i år en verditakst på «Blinken». Da huset er i dårlig stand og det vil koste mye å oppgradere bygget, er markedsverdien satt til å være 4,2 millioner kroner.

 

Gammelt bygg

Herredshuset/Stokmarknes kulturhus, eller «Blinken», som det er mest kjent som, ble bygget i 1886. Det har huset både kommunale kontorer, sjømannskontoret og hadde arrest i kjelleren, som da var den eneste arresten i Vesterålen. Frem til nylig huset ungdomsklubben «Blinken» og kulturskolen på Stokmarknes.

Huset har et bruksareal på 811 kvm som blant annet består av kjøkken, diverse oppholdsrom for ungdomsklubben og kontorer. Bruttoarealet er på 867 kadratmeter, mens tomtearealet er på 871 kvadratmeter. Husets tilbygg ble satt opp i 1938.


Taksert til 4,2 millioner. Minstepris: 1 million:

Vil ha leiligheter

Rådmann Ola Morten Teigen foreslår at «Blinken» legges ut for salg med en minstepris på en million kroner. – Målet er leilighetsbygg, sier han.

 

Må gjøres mye

De som til slutt kjøper huset med hensikt å bruke det aktivt, må bruke en betydelig sum på renovering, noe som blir understreket i byggets takstrapport.

Bygningen gir generelt et noe redusert helhetsinntrykk når det gjelder vedlikehold- og bygningsmessig standard hensyntatt bygningens alder, grunnet generelt preg av elde/bruksslitasje/vedlikeholdsmangler, står det blant annet å lese i takstrapporten.

I verdivurderingen kommer det fram at selv om huset er i dårlig stand og det vil koste mye å oppgradere det, kan det likevel være verdt å satse på. Takstmannen foreslår dog at det ikke bør bestå som verneverdig bebyggelse i ny reguleringsplan.