Teknisk Hovedutvalg utsatte behandlingen av kvinnelige veinavn:

– Vi har kommet lenger i 2019 enn at vi bør bruke «fru» og den slags hvis vi skal hedre kvinner

Når kvinner som skal hedres med vei omtales uten fornavn, men heller som «Fru», ble det skepsis i hovedutvalget. – Vi må innhente de faktiske navnene, sier utvalgsleder Trude Lind (Sp).

KRITISK: - Vi har kommet lenger i 2019 enn at vi bør bruke «fru» og den slags hvis vi skal hedre kvinner, sier utvalgsleder Trude Lind (Sp). 

Hadsel

Hun og utvalgskollega Janne Antonsen så ikke på den foreslåtte navnelisten med de mest vennlige blikkene, og sier det i 2019 bør gå an å få til noe bedre. Ikke at det var noe feil med noen av kvinnene som var foreslått. Men heller at det kunne tolkes som at de var foreslått fordi de var kona til noen viktigere.

– Jeg blir litt satt av ut «FRU» Nords vei. Her burde det stått fornavn. Vi er nesten på nivået «fru banksjef» og sånn. Det er ikke greit, sier Janne Antonsen.

Bakgrunnen for utskiftingen av navnene er blant annet for å øke andelen kvinnenavn på veiene i Hadsel kommune.

Taxi- og utrykningskrøll

Et annet moment som bekymret utvalgsmedlemmene en smule var at utskiftingen av veinavn som er kjent betyr at det tar tid å lære seg de nye navnene. I verste fall kan det oppstå krøll når minuttene teller. I alle fall før GPS-systemer er oppdatert.

– Jeg lurer på tidsperspektivet. Når kommer det inn på GPS? Post, utrykningskjøretøy og drosjer skal ha dette, og drøyer det, så kan det bli krasj. Spesielt ved utrykninger, sier Trude Lind.

På den annen side, kan dagens veinavn, som kan forveksles og dermed er noe av bakgrunnen for ønsket om navnebytte være like problematiske.

– Når jeg har vikariert ved Hadsel Taxi, har det skjedd at jeg har reist til Melbu for å hente noen som befinner seg på Stokmarknes, selv om det også kan bero på at sentralen befinner seg i Sulitjelma, sier Rayner Skare Lind. (Ap)

Utsatte til mai

For å først og fremst få en skikkelig og korrekt oversikt over hvem disse kvinnene var, og da spesielt få navn og ikke ekteskapelig tittel ned på papiret, vedtok et enstemmig utvalg å utsette saken til sitt neste møte – i mai.

– Det første vi må gjøre er å innhente de faktiske navnene, sier Trude Lind.

I tillegg vil utvalgsmedlemmene se nærmere på hvor damene kom fra, og se til at kvinner fra Stokmarknes ikke blir å finne som veinavn på Melbu, slik at de fra Melbu som skal på besøk til noen med ny feminin adresse ikke kjører bomtur til Nesset.