Jan Steffensen (MOS) i interpellasjon til Hadsel kommunestyre:

Vil tilrettelegge for bolig og industriområde på Gulstadøya

I en interpellasjon til Hadsel kommunestyre foreslår Jan Steffensen (MOS) at det skal tas initiativ overfor grunneierne på Gulstadøya på Melbu, med sikte i tilrettelegging av området til bolig- og industriområde.

Jan Steffensen i MOS ønsker at det skal tas initiativ overfor grunneierne på Gulstadøya for å få tilrettelagt området til bolig- og/eller industriområde.   Foto: Arkivfoto

Hadsel

Bakgrunnen for at Steffensen tar dette opp, er folkemøtet om kommuneplanarbeidet som var på Melbu.

– I forbindelse med møtet kom spørsmålet om tilrettelegging av attraktive arealer, både for boligbygging og til industriformål i melbuområdet opp, skriver han i interpellasjonen.

Steffensen skriver at det i den debatten, ble spørsmål om hvordan Gulstadøya kunne utnyttes i den forbindelse. Dette enten i regi av eller i samarbeid med grunneierne.

Forslag til vedtak

På bakgrunn av dette ønsker Steffensen at det skal redegjøres i kommunestyret om tidligere planforutsetninger og eventuelt tidligere kommunestyrevedtak vedrørende denne øya.

– Hvordan kan Gulstadøya utnyttes som utviklingsområde, både som nytt boligområde og i forhold til industriutvikling, spør han.

Steffensen kommer med et forslag til vedtak, som lyder som følge: «Hadsel kommunestyre ber rådmannen ta snarlig initiativ overfor grunneierne på Gullstadøya, med sikte på tilrettelegging av området til bolig- og/ eller industriområde i kommunal regi, eventuelt i samarbeid med grunneierne».

Interpellasjonen skal tas opp i kommunstyremøtet 21. mars.