Spør om skolen på Sandnes og postlistene

Hadsel Venstre stiller to grunngitte spørsmål til det neste kommunestyremøtet.

Arne Ivar Mikalsen (V) er svært glad for at Venstres landsmøte vedtok å si nei til grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

Hadsel Venstre ber om en økonomisk orientering omkring skoleøkonomien til Sandnes skole.

– Hadsel Venstre lurer på om Hadsel kommune fremdeles går i minus i budsjettene for Sandnes skole og om driftskostnadene per elev er de samme som før nedleggelsen av ungdomstrinnet? spørres det om.

Partiet vil også vite om kommunen må tilføre skolen 1,6 millioner kroner.

– Dersom disse tallene ikke stemmer, hva er de korrekte tallene?

Videre spør partiet om flertallet i kommunestyret har klart å gjennomføre målet om å spare penger som forutsatt og hvis det er underskudd, hvordan skal dette dekkes av poster fra andre områder, lurer Venstre på.

– Har posisjon klart å gjennomføre sitt mål om innsparingene de forutsatte? Dersom det er et underskudd i budsjettene til Sandnes skole, hvordan dekker posisjon dette inn og fra hvilke budsjetter?

Partiet spør i samme slengen om Stokmarknes skole. Konkret lurer partiet på om det blir «økt underskudd» basert på elevtall og rådmannens informasjon om overforbruk i oppvekstsektoren.

Partiet stiller også to spørsmål om montessoriskolen:

– Hadsel Venstre ønsker svar på om det er formell kontakt med Sandnes Montessoriskole og om de har fått svar på sin søknad om leie av lokaler. Hvordan er regelverket for svar på søknader og formelle henvendelser?
Til sist spør partiet om flertallet i kommunestyret støtter etablering av friskole i Hadsel på generelt grunnlag?

Til slutt spør partiets om Hadsel kommunes postjournaler:

– Hva er situasjonen med postjournalen nå? Vil disse problemene fortsette å vedvare slik de har gjort siden digitaliseringen av postjournalen kom? spør partiet.