Snudd fra underskudd til overskudd

Melbu Hotell As økte omsetningen med 13,1 prosent fra 2017 til 2018 og snudde underskudd til overskudd.
Hadsel

Det går fram av årsregnskapet for 2018. Omsetningen landet på 6,9 millioner kroner, som var opp fra 6,1 millioner kroner. Driften ga et overskudd på 216.000 kroner mot et underskudd på nær 268.000 kroner i 2017. Før skatt ble resultatet nær 225.000 kroner mot minus 103.000 kroner i 2017. Selskapet har en totalbalanse på 2,7 millioner kroner hvorav gjelden utgjør 1,1 millioner kroner.

Melbu Hotell eies av Robin Bolsøy med 50,1 prosent. Serge Fjærvoll eier 49,9 prosent.