Hadsel kommune:

Sier opp avtalen med leverandør av postjournal og innsynsbegjæringer

Etter flere tekniske feil og det som har blitt opplevd som vedvarende mangelfull kvalitet, vil Hadsel kommune nå si opp avtalen med leverandøren av kommunens system for postjournal og innsynsbegjæringer.

Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen.   Foto: Arkivfoto

Hadsel

Dette skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi tar åpenhet og innbyggernes rett til innsyn i kommunens virksomhet på største alvor. Dette mener jeg gjenspeiles av grepet vi nå tar ved å si opp avtalen med leverandøren av dagens system. Noe særlig sterkere virkemiddel har vi ikke, sier rådmann Ola Morten Teigen i pressemeldingen.

Frister har ikke blitt overholdt

I torsdagens kommunestyremøte besvarte rådmanen flere grunngitte spørsmål fra Hadsel Venstre, blant annet et som dreier seg om postjournalen. Partiet, ved gruppeleder Arne Ivar Mikalsen, skriver i sin henvendelse at det ved flere anledninger stilt spørsmål ved journalføring i kommunen.

– Hva er situasjonen med postjournalen nå? Vil disse problemene fortsette å vedvare slik de har gjort siden digitaliseringen av postjournalen kom? heter det fra Mikalsen.

Ikke i tråd med avtale

Rådmannen viste videre til at han i formannskapet i forrige uke mer enn antydet at kontrakten med dagens leverandør vil avsluttes så snart nytt anbud er gjennomført.

– Dette med basis først og fremst i leverandørens supporttilbud til kommunen som ikke er i tråd med den avtalte kvalitet i avtalen. Også dette forhold som over tid er gjentatt en rekke ganger fra kommunens side, uten at det har medført tilstrekkelig handling fra leverandørens side, meddelte han de folkevalgte.

Vil ha manuell postliste

Teigens ambisjon er å få på plass en åpen journalløsning alle åpne dokumenter kan lastes ned direkte av den enkelte innbygger uten manuell behandling av tilhørende saksbehandler.

– Vi har en felles målsetning om å sikre Hadsel kommune en topplassering på Åpenhetsindeksen slik at Hadsel vil være i front hva gjelder åpenhet, avsluttet han sitt innlegg i kommunestyretmøtet.