Ordfører Siv Dagny Aasviks tale til Arbeiderpartiets Landsmøte:

– La politi være politi, la brannfolk være brannfolk, og la ambulansemedarbeidere redde liv!

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik satte søkelyset på både for lite politifolk og ambulanser i distriktene, da hun talte til Ap sitt landsmøte.

Siv Dagny Aasvik gav klar tale til Arbeiderpartiets landsmøte.   Foto: Innsendt

Hadsel

Nærpolitireformen skulle gi mer politi nær folk. Den har kanskje gjort at politi som jobber med veldig krevende saker, jobber nærere hverandre. Det er bra. I tillegg har nok reformen gjort at ressursene nær politidirektoratet har blitt styrket, sa Siv Dagny Aasvik til Arbeiderpartiets Landsmøte.

– Men reformen har ikke gjort at folk som bor rundt omkring i Sogn og Fjordane, i Hordaland, i Finnmark, Nordland eller andre steder i distriktene, opplever et mer tilstedeværende politi med nok ressurser. For å si det enkelt; det hjelper lite med kvalitetspolitifolk, dersom det er altfor få av dem og de ikke kan nå fram når vi trenger hjelp, sa Siv Dagny Aasvik.


Antallet ambulanser kuttet

– I mange regioner er antallet ambulanser kuttet, selv om «de geografiske avstandene fortsatt er like store, fjellan like høg og glatt, og kysten e enda mer værhard enn før», sa Siv Dagny Aasvik.

Noen kommuner har prøvd å delta i ordningen som heter «Mens vi venter på ambulansen». En ordning der brannmannskap trenes i å utøve førstehjelp i påvente av ambulanse. -Dette skal være tilleggsfunksjon, men flere kommuner opplever at dette altfor ofte blir en løsning i stedet for ambulanse, sa Siv Dagny Aasvik.

Hun avsluttet med en appell til Landsmøtet: Dette er en ansvarsfraskrivelse. Det er kun ambulansetjenesten som omfattes av akuttforskriften! Er du akutt syk, så skal du ha krav på likeverdig hjelp- over hele landet, ambulanse må komme og vi må kunne ha like forventinger til innhold i bilene!