Rektor ved Nord universitetet Hanne Solheim Hansen:

Foreslår å omstrukturere sykepleierutdanninga og satse i Bodø og Levanger

Nord Universitet-rektor vil omstrukturere på Stokmarknes og satse i Bodø og Levanger.

Rektor ved Nord universitetet Hanne Solheim Hansen.  Foto: Nord universitetet

Hadsel

Det kommer frem av forslaget fra konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord Universitetet. Dette presenterte hun for fagforeninger og ansatte i dag.

Studiested Vesterålen på Stokmarknes var i fare også i fjor sommer, men planer om kutt ble da utsatt til våren 2019. Årsaken var at man ikke ville kutte før man skulle helhetlig behandle hva innholdet i Nord universitetet skulle bli også etter 2022.

Forslaget innebærer følgende framtidige struktur:

  • To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer 
  • Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal får spissede fagsatsinger 
  • Noen utdanningssteder får distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes 
  • Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet 

Småbarnsmor Sarah mener at det desentraliserte studietilbudet på Stokmarknes er gull verdt:

– Min eneste mulighet til å ta utdanning

– Det var uaktuelt å flytte, sier Sara Hammadou på Melbu. Om deltidsutdanning, praksisplass og desentralisering.

 

For Nord universitetet Vesterålen på Stokmarknes betyr dette at dagens tilbud forsvinner, men at man kan få såkalte «distribuerte utdanninger».

Dette betyr at det kan gå desentralisert sykepleie på Stokmarknes også etter 2022, men at søkergrunnlaget da avgjør. Fakultetet flyttes imidlertid til Bodø.

Sykepleierutdanningen som i dag går desentralisert i Vesterålen, vil etter rektorens plan legges til tre steder, Bodø, Levanger og Mo i Rana.

Med dette oppnår Nord-rektoren ifølge rapporten som ble presentert i dag at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder. Vesterålen blir dat et utdanningssted med enkelte fagmuligheter.


Regionrådet vil stille krav til universitetene

– Det blir mange kriger framover

Regionrådet er ikke imponerte over de nordnorske universitetenes oppførsel den siste tiden. De ønsker nå klarere krav om å bevare studier i regionen.

 

– Helhetlig løsning

–  Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet. Vi må også sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen og skape et handlingsrom som gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen.    

Hun mener at færre studiesteder og en ytterligere styrking i Bodø og Levanger både vil øke universitetets forskningsbidrag, øke kvaliteten på studiene og sikre at økonomiske ressurser i størrelsesorden 50 millioner kroner årlig kan vris fra infrastruktur til faglig aktivitet.  

– Dagens organisering er ikke økonomisk bærekraftig og gir ikke rom for at universitet når sine mål. Nord universitet skal først og fremst møte sitt regionale ansvar gjennom å sikre et sterkt Nord universit. Dette forslaget legger til rette for sterke og levedyktige fagmiljøer, for å beholde styrken universitetet har som utdanningsinstitusjon og som motor for vekst og utvikling i regionene vi er representert i, sier Solheim Hansen.   


Dialogmøte mellom ledelsen i Nord Universitet og studenter:

– Slett ikke beroliget

Tredjeårsstudent Rebecca Forøysund svelger ikke argumentene for at spøkelset som hjemsøker Nord Universitet ikke har blitt fordrevet for godt.

 

Avvikles

Forslaget innebærer at Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiesteder. 

– Vår innstilling til endring i studiesteder får store konsekvenser for en del av våre ansatte. Vårt mål er at alle ansatte skal få tilbud om jobb ved Nord universitet, men dette kan for noen ansatte innebære at de får lengre reisevei eller får endret arbeidssted. Jeg har stor forståelse for at enkelte medarbeidere synes dette er vanskelig. Men alle ansatte skal få en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen. Vi planlegger å bruke opptil tre år på omstillingen, slik at vi har tid til å finne gode løsninger på de fleste endringene, sier rektoren. 


Nord Universitet drøfter fredag ny studiestruktur:

Vil samle desentralisert sykepleie- og helsefagutdanning - Studiested Vesterålen ett av ni som kan kuttes

Nord universitet ønsker å samle den desentraliserte sykepleie- og helsefagutdanningen for å bli mer robust og synlig nasjonalt og internasjonalt. Da de ønsker å gå fra å ha ni studiesteder med denne utdanningen til maksimum tre, kan det spøke for de desentraliserte utdanningene i Vesterålen.

 

Kan fullføre

De studentene som har søkt studieplass og får tilbud om opptak vil kunne fullføre studiene der de blir tatt opp. Det samme gjelder de studentene som allerede er i gang med studiene.  

Forslaget fra rektor skal behandles første gang i Nord universitets styre den 30. april. Foreslått høringsperiode er 3. mai til 15. juni. Så vil styret få saken til endelig behandling i sitt møte 26. juni. 
Får møte styret før behandlingen

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) og Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy skrev forrige uke et krast brev til styret i Nord Universitetet om planene om blant annet å ikke tilby sykepleierutdanning ved studiested Vesterålen de kommende årene. Nå får Aasvik og Solberg lagt frem sine synspunkt for styret.– Nord universitet er viktig for folk, spesielt unge folk

Tirsdag behandler styret i Nord Universitetet en sak som vil avgjøre studietilbudet ved universitetet de neste åra. Kritikken mot en planlagt kutt i sykepleierutdanningen de neste to åra tverrpolitisk harme. Sist ut er Andreas Øien Johannessen i Hadsel Høyre. Uttalelsen støttes av Høyre i Sortland, Bø, Andøy, Øksnes og Lødingen.Ikke sykepleierutdanning i Vesterålen de neste to åra:

– Reagerer sterkt på fremgangsmåten

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) og ordføreren i Vestvågøy har skrevet et krast brev til Nord Universitet. Blant annet fordi det ligger an til at det ikke skal tilbys sykepleierutdanning på Stokmarknes de neste to årene.Et enstemmig styre vil ikke kutte i studietilbudet i Vesterålen

– Vi har nå gitt en føring til rektor, og vi regner med at føringen følges, sa styreleder i Nord universitet, Vigdis Moe Skarstein, etter tirsdagens møte.