Erwin og FrP sa nei til særskatter og avgifter for havbruksnæringen

Under helgens FrP-landsmøte, vedtok landsmøte å si klart og tydelig nei til nye særskatter og avgifter for havbruksnæringen.

Erwin Teigen under helgens FrP-landsmøte.  Foto: Innsendt

Hadsel

Ordførerkandidat for Hadsel FrP, Erwin Teigen, deltok på helgens landsmøte. Han er svært godt fornøyd med landsmøtes vedtak om å ikke pålegge havbruksnæringen nye særskatter og avgifter. Bakgrunnen for resolusjonen som ble behandlet på helgens landsmøte, er at regjeringen har oppnevnt et utvalg som blant annet skal se på hvordan havbruksnæringen i fremtiden skal skattes for å sikre inntekter til kystkommunene som legger til rette for oppdrett i sine sjøarealer.

I forrige stortingsperiode innførte regjeringen en ordning med Havbruksfond som skulle bidra til å gi inntekter for landets kystkommuner som har lagt til rette for oppdrett i sine sjøarealer.

Teigen viser til at denne ordningen gjorde at Hadsel i fjor høst fikk utbetalt over 28 millioner kroner fra havbruksfondet. Han fryk ter at en endring av ordningen, ikke vil komme oppdrettskommuner til gode, og at pengen i stedet havner i statskassa.

– Dagens ordning fungerer meget godt som den er, sier Teigen i en pressemelding og trekker frem at fondet er et sterkt incentiv for at kommuner skal legge til rette for oppdrettsvirksomhet, som igjen bidrar til å skape arbeidsplasser i landets distriktskommuner.

Fylkeskommunene får i likhet med kommunene utbetalinger fra havbruksfondet, og for Nordland sin del var denne summen i 2018 på godt over 75 millioner kroner. I den forbindelse oppfordrer Teigen fylkeskommunen om å ruste opp fylkesveinettet, noe han mener det ikke har prioritert godt nok i sine budsjetter.