Vil at denne mannen skal bli kommunedirektør

Foran kommende politiske møter har rådmannen i Hadsel innstilt at rådmannen skifter tittel til Kommunedirektør.

Skal høre: Råd­mann Ola Mor­ten Teigen lo­ver å skaf­fe svar fra grunn­ei­er­ne. 

Hadsel

Dette kommer frem av sakspapirer i forkant av møtet i arbeidsmiljøutvalget 13. mai og kommunestyret 23. mai.

Her heter det:

«AMU innstiller til kommunestyret å gjøre følgende vedtak: Kommunestyret ber om at stillingstittel for kommunens administrasjonssjef endres til «Kommunedirektør» innen utgangen av året 2019.».

Bakgrunnen for dette er at ordfører Siv Dagny Aasvik tidligere har bedt om at rådmannen fremmet en sak til AMU om å endre stillingstittel for administrasjonssjefen i kommunen.

Bakgrunnen for ønsket er at den ikke akkurat er kjønnsnøytral og at den er en gammel tittel, først brukt i 1923, før tittelen ble lovfestet i 1938.

«Ny kommunelov, som trer i kraft pr konstituerende møte i kommende kommunestyrevalgperiode har endret betegnelsen administrasjonssjef og har fra den trer i kraft lovfestet betegnelsen kommunedirektør. Det er likevel ikke slik at man i kommunene er pålagt å bruke ny tittel, på samme måte som man har hatt lov til å gi kommunens administrasjonssjef tittelen rådmann siden innføringen i 1992.», heter det i saksfremlegget.

Positiv

Rådmannen, eller den kommende kommunedirektøren, er positiv til tittelendringen.

«Rent praktisk er det ingenting i veien for å endre, eller beholde, dagens stillingstittel på Hadsel kommunes administrasjonssjef. Det er derfor mulig. Bestillingen fra ordfører er å vurdere å endre til en kjønnsnøytral betegnelse , noe som vil gjelde både administrasjonssjef og kommunedirektør. Når man har lovendringen som kommer i løpet av 2019 er dette en anledning til å gjøre en slik vurdering.»

Rådmannen skriver videre at han har en knytning til tittelen, men:

«Det er det kommunestyret som arbeidsgiver som avgjør dette. Å endre tittelen vil være en politiske markering av et ønske om kjønnsnøytrale stillingstitler, på samme måte som helsesøster nylig også ble endret til kjønnsnøytrale helsesykepleier.», skriver rådmannen videre og påpeker at han mener det er riktig å endre tittelen.

Få økonomiske konsekvenser

Det vil være minimale kostnader ved å endre elektroniske maler, hjemmesider og lignende ved gjennomføring av endret stillingstittel. Primært vil det være behovet for endret skilting i rådhuset som utgjør kostnaden, noe som utgjør få tusenlapper, heter det i sakspapirene.

«Med basis i ovennevnte innstilles det på at rådmannen innen årsskiftet skal få endret sin stillingstittel til kommunedirektør», heter det fra rådmannen.