Regjeringen varsler mellom 1 og 2 milliarder mer til kommunene i 2020:

Økonomisjef i Hadsel: – Vil koste 1,3 milliarder mer for kommunene å levere de samme tjenestene i 2020

Regjeringen varslet 1-2 milliarder kroner mer i frie midler til kommuene i 2020. Økonomisjef i Hadsel, Tommy Løveng, mener dette bare kanskje er nok til å gi de samme tilbudene til innbyggerne som i 2019.

Økonomisjef i Hadsel, Tommy Løveng. Arkivfoto 

Hadsel

– Begrepet frie inntekter er selvsagt en definisjonssak. Det innebærer bare at det ikke er øremerket til noen særskilte formål, men kommunen må selvsagt levere de lovpålagte tjenester, sier Løveng.


Foreslår å gi opp til to milliarder mer til kommunene i frie inntekter

Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. – Kommunene vil også neste år kunne fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, psykisk helse og rus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 

Han sier han foreløpig ikke lest noen detaljer, men ser at kommuneproposisjonen legger opp til en vekst på mellom 1 og 2 milliarder til kommunesektoren i 2020. KS har tidligere beregnet at kommunene får en demografikostnad på 1,3 milliarder mer i 2020.

– Det betyr enkelt forklart at endringene i befolkningssammensetningen tilsier at det koster 1,3 milliarder mer å levere de samme tjenestene i 2020, som kommunene leverte i 2019. I Hadsel kommune, isolert sett, har vi beregnet at det vil koste 2-3 millioner kroner mer å betjene innbyggerne i 2020, sammenlignet med 2019. I tillegg til dette kommer selvsagt lønns- og prisvekst, sier Løveng.

Han forklarer at alt under 1,3 milliarder vil derfor gjøre det vanskeligere for kommunene.

– Nå antar jeg at det vil komme noen krav til nye oppgaver, slik det har gjort de senere år. Her kan nevnes bemanningsnormer i skole og barnehage, gratis kjernetid i barnehag. Det har jeg foreløpig ikke oversikt over. Jeg har heller ikke sett hvor stor andel Hadsel kommune vil få av dette, det kan være større lokale utslag av dette, sier Løveng og avslutter:

– Det er imidlertid stor forskjell på 1 milliard og 2 Milliarder som intervallet regjeringen har fastsatt. Min mening er at alt under 1,3 milliarder vil gi mindre penger til kommunene.