Soper inn penger på trålere og torsk

Lerøy Norway Seafoods og Havfisk As melder om et driftsoverskudd i første kvartal på 171 millioner kroner.

SOPER INN: Lerøy-konsernet soper inn millioner på sin investering i trålere og fiskeindustrianlegg. Det austevollkontrollerte selskapet eier fabrikk og trålere blant annet på Melbu.  Foto: CHRISTER REMEN

Hadsel

I samme kvartal i fjor tjente selskapet 178 millioner kroner. Selskapene har trålere med leveringsforpliktelse på Melbu og har en egen fabrikk på Melbu.

I alt har selskapets trålere fanget 20.536 tonn fisk i kvartalet. Det er en liten nedgang fra året før. Da var fangsten på 22.268 tonn.

Samlet melder Lerøy at «villfangst» utgjør en samlet omsetning på tett under 800 millioner kroner i kvartalet. Lavere fangst er kompensert med betydelig høyere priser.

I gjennomsnitt er det betalt 34,1 kroner kiloet for torsk. Det er en oppgang fra 29,9 kroner i samme kvartal i fjor. Hysa er betalt med nøyaktig tre kroner mer enn i fjor. Den endte på 26,3 kroner kiloet, mens seiprisen er opp bare 20 øre til 12,8 kroner kiloet.

Utfordrende

Selskapet melder at industridelen av selskapet er utfordrende.

– Løsningen er mer effektiv drift og bredere rekkevidde i markedet, skrives det i en presentasjon.

Selskapet konkluderer med at det vil ta tid og investeringer å gjøre industrien lønnsom og etterspør stabile rammevilkår.

– Lerøy forventer stabile rammebetingelser for å gjøre nødvendige steg til å snu industrien i Norge, heter det.

– Økende etterspørsel og lavere fangstkvoter i første kvartal, har resultert i en prisoppgang i segment Villfangst. De høye råstoffprisene har gitt en god inntjening i trålflåten, men har vært tilsvarende utfordrende for bearbeidingsleddet. Konsernet har imidlertid iverksatt en rekke tiltak både innen produksjons- og på markedssiden for å bedre inntjeningen i landindustrien. Dette er et langsiktig arbeid, og det vil ta tid før vi ser betydelige forbedringer, sier konsernleder Henning Beltestad.

Samlet melder Lerøy om en omsetning på 4,7 milliarder kroner i kvartalet og et driftsresultat på 543 millioner kroner.