Fiskeriparken Egga Utvikling overtar Fabrikken Næringshage

Sammenslåing skal blant annet bidra til enda sterkere fagmiljø i de to selskapene.

Daglig leder i Fiskeriparken Egga, Svein Erik Nicolaysen.  Foto: Arkivfoto, Gaute Bergsli

Hadsel

– Egga utvikling AS og Fabrikken Næringshage AS, utfyller hverandre på en god måte. Sammenslåingen av de to selskapene vil bidra til et sterkt fagmiljø, som kan levere enda flere relevante tjenester for næringsliv og kommuner i Lofoten og Vesterålen, uttaler daglig leder i Fiskeriparken Egga utvikling Svein Erik Nicolaysen, i en pressemelding.

Daglig leder i Fabrikken næringshage, Kjetil K. Jåsund, mener at oppkjøpet bidrar til å styrke næringshagen.

– Rammebetingelsene for næringshagene er i endring, og regjeringen er i ferd med å gjennomgå en del av støtteordningene for næringslivet. I en slik situasjon er det viktig å bygge robuste fagmiljøer, uttaler daglig leder i Fabrikken næringshage Kjetil K. Jåsund i pressemeldingen.

Flere av eierne i Fabrikken Næringshage AS har signalisert sin deltagelse i en kapitalutvidelse, og flytter dermed sitt eierskap til det sammenslåtte selskapet.

Fiskeriparken Egga Utvikling AS omsatte i 2018 for 17 millioner og har i dag 12 ansatte fordelt på kontorer i Hadsel og Øksnes. Selskapet er et konsulentselskap som bistår bedrifter og kommuner med prosjektledelse, veiledning og forretningsutvikling. Selskapet er også fasilitator for klyngeprosjektet Arena Torsk.

Fabrikken Næringshage AS omsatte i 2018 for 6 millioner og har i dag 6 ansatte fordelt på kontorer i Andøy, Sortland og Vestvågøy. Selskapet er et konsulentselskap som inngår i SIVA sitt næringshage- program. Selskapet har gjennom dette programmet jobbet både med gründere og etablerte bedrifter.