Sp vil ha bedre busstilbud fra Langøya til Stokmarknes

I kjølvannet av folkemøtet på Sandnes, foreslo Kurt Jenssen (Sp) at administrasjonen utarbeider en sak om bedre bussforbindelser mellom Stokmarknes og Slottnes.

I kjølvannet av folkemøtet på Sandnes, foreslo Kurt Jenssen (Sp) at administrasjonen utarbeider en sak om bedre bussforbindelser mellom Stokmarknes og Slottnes. Arkivfoto 

Hadsel

Jenssen med de andre paneldeltakerne fikk i folkemøtet klar beskjed om at busstilbudet fra Langøya til Stokmarknes, slik det er i dag, er langt under pari. Busstilbudet, som følger skolerutene, hindrer folk fra å komme seg til byen de dagene det ikke er skole. Har skolebarna fri, går heller ikke hjulene på bussen rundt, rundt, rundt. Til manges fortvilelse.

– Når saken utarbeides av rådmannen, best det innarbeidet følgende: Nordland fylkeskommune bes opprette bussrute på strekningen Stokmarknes – Slottnes, og tilbudet opprettes de dagene ordinær skolebuss ikke går. Inkludert alle skoleferier, heter det i innspillet.

Jenssen ønsker at tilbudet opprettes mandag, onsdag og fredag, og tilbudet må minimum være tilsvarende skolerute. Samtidig følger han ønskene som kom frem i folkemøtet hvor det ble pekt på at det for ungdom ble vanskelig å være sosial med venner fra skolen på kveldstid når skoleuka var over.

– På fredager opprettes en ekstra tur-retur avgang på kveldstid, skriver Jenssen i innspillet.

Det var god enighet i formannskapet om saken, som de vil få til behandling i kommunestyremøtet i juni. Siden sakslista i møtet var omfattende, ble det dog ingen tid til diskusjon på saken, selv om flere hadde spørsmål rundt innspillet.

– Vi tar diskusjonen når saken kommer til behandling, sa ordfører Aasvik.