Ny Nordlaks-lokalitet algerammet

Det har til nå dødd 16.000 laksesmolt på lokaliteten Stormneset i Ytre Tysfjord.

Denne algen koster oppdretterne mye penger.  Foto: Algelaboratoriet

Hadsel

Lokaliteten eies av Nordlaks, opplyser Fiskeridirektoratet nå. Det står 600.000 smolt, som er under 200 gram, på lokaliteten. 20.000 smolt kan være død.

–Strømprognosene for de neste 24 timene fra Meteorologisk institutt for Tysfjorden er innadgående vanntransport. Strømsituasjon vil kunne transportere eventuell oppblomstring fra indre del av Vestfjorden. Ofotfjorden vil ha de samme strømforholdene som i Tysfjorden de neste 24 timene, skriver Fiskeridirektoratet.

Her ligger Nordlaks-lokaliteten.  Foto: BarentsWatch.

 

Algedramaet i Lødingen: – Uten noen gode år i forkant, ville vi ikke klart dette

LØDINGEN (VG) De hørte om algedøden i nabofjorden, og satte på døgnvakt. Lenge så bedriften ut til å bli spart. Men så døde all laksen i løpet av tre døgn.

 

Algene har kommet fra Vestfjorden og er presset innover Tysfjorden.

Regionsjef Janne Andersen i Fiskeridirektoratet sier til VOL at de har et håp om at algene skal forsvinne utover igjen med tidevannet og at dødeligheten dermed skal gå ned. Andersen sier at hun håper at algene ikke slår ut lokaliteten

Foreløpig er det bare Stormneset som er rammet. 

Cermaq har imidlertid flyttet fisk fra lokaliteter i Sagfjord-området til lokaliteter i Nordfolda i Steigen, opplyser Fiskeridirektoratet.


 

Lite innover

I Tysfjorden er det ikke fare for flere lokaliteter.


Dette skjer når dødsalgen rammer lakseanleggene

På få sekunder blir sjøen grønn, og død laks faller til bunns. Deretter starter en kamp mot klokken. Slik beskriver oppdrettere algeangrepene.

 

– Det er ikke flere lokaliteter med fisk lengre inn i fjorden, sier Andersen.

I mellomtiden jobber oppdretterne dag og natt med å overvåke situasjonen. Mye er gjort for å unngå tap.

Nordlaks har allerede flyttet fisk fra to lokaliteter. Fisk ved Våtvika er flyttet til Brottøy, og fisk fra Kalvehodet er flyttet til Bergvikodden.

Nordnorsk Stamfisk, som er et Nordlaks-selskap, har søkt om flytting av stamfisk fra Sandøy i Steigen til Kalvøy i Lurøy

Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks sier til VOL at det er sørvestlige vinder som har presset algerikt vann inn Tysfjorden.


– Virker som om algeinvasjonen er gått noe tilbake

Det dør langt færre laks nå enn tidligere denne uken. – Det virker som om algeinvasjonen er gått noe tilbake, sier Fiskeridirektoratets regiondirektør i Nordland, Janne Andersen.

 

I natt

– Dødeligheten startet i natt, og det er trolig ikke feil å si at det har dødd rundt 20.000 smolt, sier Martinussen.


Fiskeriministeren møter algerammede oppdrettere

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) reiser mandag til Svolvær i Lofoten for å møte oppdrettere som er rammet av den massive algeoppblomstringen.

 

Han sier at det er en fordel at det er små fisk på Stormneset. Det betyr at fisken har god plass, og den kan trekke nedover i merden for å unngå det mest algerike vannet.

Nordlaks har hatt høy algeberedskap i mange dager, og Stormnesen var en lokalitet som selskapet selv vurderte som aktuell å flytte fisk fra.

– Årsaken til at fisken har blitt stående, er at vannprøvene har vist mye alger langs flytterutene. Vi har ikke hatt en åpenbar vei å flytte fisken, sier han.

Martinussen opplyser at selskapet har høynet beredskapen ved andre aktuelle lokaliteter.

Sørvestlige vinder gjør at flere lokaliteter kan bli rammet.

Ettersom det er smolt som er rammet denne gangen, har Nordlaks mindre utfordringer med å håndtere den døde fisken.