Sånn blir Calanus-fabrikken til 170 millioner kroner

I dag legges Calanus ned grunnsteinen til den nye fabrikken på Holmen.

Byggearbeidene er allerede godt i gang.  Foto: Calanus

Hadsel

– Vi er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å åpne for kommersiell høsting av raudåte, ikke minst på bakgrunn av den omfattende kunnskapen Calanus AS har brakt til veie om høsting av ressursen og om produkt- og markedsmulighetene for denne spennende råvaren. Vi har fått bekreftet tilstrekkelig markedspotensial for våre unike helse- og ernæringsprodukter, både gjennom sterk kundevekst i Norge og betydelig interesse internasjonalt. For å kunne betjene eksisterende og fremtidige kunder på en god måte er det helt nødvendig å kunne øke vår produksjonskapasitet. Vi er derfor glade for å ha fått med oss solide regionalt forankrede investorer på å finansiere selskapets investeringer når vi nå går over i en mer industriell utviklingsfase, skriver administrerende direktør Gunnar Rørstad i en pressemelding.

Selskapet bruket 65 millioner i egenkapital. Resten bidrar DnB og Innovasjon Norge med.

Skala AS og Total Bygg og Anlegg har fått oppdraget med å bygge fabrikken, som skal stå ferdig før 1. februar 2021.

I pressemeldingen varsler selskapet at de vil inngå avtaler med fiskere om å levere raudåte. Fisket er omstridt blant mange fiskere. Dels fordi det kan være bifangstproblemer og dels fordi raudåta som skal fiskes er grunnlaget for mye av livet i havet.

– Selskapet vil stille strenge krav både til selve råstoffet og til hvordan kvalifiserte fartøy skal utøve selve høstingen. Vi søker å etterleve de høyeste miljøstandardene i alle deler av vår aktivitet og vi stiller et absolutt krav om at fartøyene vi samarbeider med deler denne ambisjonen. Vi er trygg på at norske fiskere har kompetanse til å opptre bærekraftig også når det gjelder høsting av raudåte, og har full tillit til at myndighetene vil forvalte ressursen på en minst like bærekraftig måte som for andre viltlevende marine ressurser i Norge, skriver Gunnar Rørstad.

Fabrikken har en teknisk kapasitet på 7.000 tonn råstoff. Raudåta fiskes i perioden mai-august øst i Atlanterhavet og mest i Norskehavet.