Hadsel kommune:

Hadsel skal signere avtale om miljøfyrtårn

– Vi har ingen andre indikasjoner enn at det blir en avtale, men det ville vært fint å få det bekreftet.

Hadsel Rådhus  Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Det sier seniorrådgiver Espen Heggedal i Stiftelsen Miljøfyrtårn i en kommentar til VOL. Han signerte selv avtalen på vegne av stiftelsen den 13. mars i år. Han har så langt ikke fått kommunens signatur på avtalen, men det skal han få i morgen, fredag.

Heggedal opplyser at stiftelsen følger vanlige prosedyrer for å få samarbeidet med Hadsel kommune i havn.

– Vi venter nå bare på signaturen for å sparke dette samarbeidet igang, sier Espen Heggedal i Stiftelsen Miljøfyrtårn til VOL.

Sendte purring

I en purring datert 22. mai minner stiftelsen kommunen om tidligere oversendt avtale mellom Hadsel kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn vedrørende oppstart og gjennomføring av miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og ba da om en signert avtale i retur.

Etter at VOL tok kontakt med Hadsel kommune, har ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) blitt oppmerksom på at avtalen ennå ikke er signert, men hun kan berolige om at avtalen med Stiftelsen Miljøfyrtårn skal signeres fredag.

Nye bransjer

– Arbeidet med å følge opp bedriftene har Egga gjort på vegne av Hadsel kommune fra dag én. Vi har fått helt nye bransjer til å starte opp med arbeidet og næringssjefen følger dette tett opp i sine samtaler med bedrifter. Underskrivelsen av avtalen er en formalitet som ikke er gjort, men som ikke har hatt praktisk betydning for arbeidet. Avtalen skal jeg signere i morgen, jeg var ikke klar over at dette skulle vært gjort. Vi har jobbet med miljøfyrtårnsertifisering med uforminsket styrke hele veien og dette er et arbeid som er høyt prioritert av kommunen, sier ordføreren til VOL.

Subsidiering

Ifølge politiske vedtak tilbyr Hadsel kommune første gangs gratis sertifisering for alle bedrifter i Hadsel kommune. Ifølge stiftelsens hjemmeside utarbeidet kommunen i fjor en ambisiøs miljø- og energiplan, som ble lagt ut til høring i desember. Miljøfyrtårn-sertifiseringen skal være en sentral del av planen. Det er blant annet lagt opp til subsidiering av kostnadene til kommunens bedrifter som vil gå inn i ordningen, med inntil 10.000 kroner per bedrift.

Kommunen skal sertifiseres

Ordfører Siv Dagny Aasvik opplyste til Stiftelsen Miljøfyrtårn før nyttår at et enstemmig formannskap gikk inn for samarbeidet og at kommunen arbeidet aktivt med å følge opp vedtaket.

– Hadsel kommune har satt ned interne arbeidsgrupper og er nå i gang med å innføre et helhetlig miljøledelsesystem i alle kommunens enheter. Det at vi allerede har fått en ny sertifisering så kort tid etter formannskapsvedtaket, viser også at vi treffer næringslivets behov, sa Aasvik på stiftelsens hjemmesider den 30. november 2018.

Siden da har det gått seks måneder, og i midten av mars i år signerte altså Espen Heggedal i Stiftelsen Miljøfyrtårn avtalen med Hadsel kommune. Fortsatt mangler altså kommunens egen signatur på avtalen, men nå skal altså kommunen signere avtalen med stiftelsen.

Hadsel kommune skal betale 67.500 kroner i etableringskostnader til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hvert år skal kommunen betale en årlig serviceavgift på 45.000 kroner til stiftelsen.