Smittekilden ikke identifisert

Mener å ha kontroll på legionella-smitte

– Et tilfelle av legionella er oppdaget hos en bruker i helse- og omsorgstjenesten i Hadsel kommune. Det skriver helse- og omsorgssjef Marion Celius i en pressemelding.

KONTROLL: – Vi føler oss trygge på at det ikke skal være fare for at nye personer blir smittet, sier Marion Celius, helse- og omsorgssjef i Hadsel. En person er smittet av legionella-bakterien og smittekilden er foreløpig ikke lokalisert. 

Hadsel

– Brukeren blir nå tatt hånd om av sykehuset, men helsetilstanden er ikke kjent. Det er tatt grep slik at det ikke skal være fare for at flere blir smittet, men smittekilden er ikke identifisert per i dag, skriver Celius videre.


To runder med negative prøver for legionella

I januar har det i to omganger blitt tatt prøver av vannet på Lamarktunet for legionella. Begge prøvene viste at verdiene nå er så lave at det ikke er fare for å få i seg bakterien.

 

Hun skriver at den smittede brukeren på kort tid har vært i befatning med flere offentlige anlegg noe som gjør at smittekilden ikke er identifisert.

– Derfor er det innhentet eksterne råd for å sikre faglig trygg og sikker håndtering av situasjonen, skriver Celius.

Dusjanlegg

Legionella smitter ikke fra person til person, men kommer ofte fra dusjanlegg eller andre varmtvannsanlegg der vannet ikke er varmt nok til at bakterien drepes. Ved dusjing kan man få i seg bakterien ved å puste inn vanndamp.


Sortland kommune med svar til familien Halvorsen:

Sortland kommune med beklagelse til familien Halvorsen etter legionella-dødsfall

I fjor døde Valborg Halvorsen av legionellsasmitte ved Lamarktunet på Sortland. Sortland kommune tar i et brev på seg ansvaret for dødsfallet.

 

Celius skriver videre at det er gjennomført kurs for de som drifter bygg for kort tid siden, i etterkant av at Sortland opplevde et lignende tilfelle for en tid tilbake. 

– Det er også helt nylig gjennomført tiltak på flere aktuelle kommunale bygg som vil være egnet til å unngå slike situasjoner, skriver hun, og legger til at man har konferert med nasjonal og regional kompetanse for å sikre at situasjonen håndteres på en trygg og god måte for andre brukere i kommunen.

–Føler oss trygge

– Etter dialog med blant annet Folkehelseinstituttet føler vi oss nå trygge på at det ikke skal være fare for at nye personer blir smittet da det nå er tatt relevante og kvalitetssikrede forhåndsregler. Blant annet har vi bestilt prøvetakingsutstyr for å sikkert identifisere smittekilde. I tillegg har vi startet arbeidet med tekniske undersøkelser, samt iverksatt tiltak som hindrer at flere skal kunne bli smittet, skriver Celius i pressemeldingen.


Fortsatt spor av legionella i vannet på Lamarktunet:

– Kan ta tid å bli helt kvitt bakterien

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland kommune sier de har iverksatt mange tiltak etter at det ble påvist legionellabakterier ved Lamarktunet sykehjem i oktober. Det er fortsatt ikke helt legionellafritt, og det kan ta tid, ifølge Jacobsen.

 

Det er først og fremst eldre og alvorlig syke mennesker legionellabakterien er mest farlig for.