Overskudd: 15,8 millioner kroner

Trollfjord-konsernet hadde et resultat etter skatt på 15,8 millioner kroner i fjor.
Hadsel

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Konsernet omsatt for nesten 208 millioner kroner, som var opp fra 169 millioner kroner året før.

Resultatet etter skatt i fjor var 9,3 millioner kroner bedre enn 2017-resultatet.

– Alle selskapene i konsernet leverer gode resultater i alle virksomhetsområdene de er engasjert i. Resultatet for 2018 er vesentlig høyere enn for 2017 og skyldes i hovedsak fra bedre resultat fra nettvirksomheten, rekordhøy omsetning i bredbåndsselskapet og høyere kraftpriser for produksjonsvirksomheten, skriver selskapet i en pressemelding-

I 2018 investerte Trollfjord for nesten 83 millioner kroner.

– Investeringene er nødvendig for at Hadsel kommune skal ha tilstrekkelig infrastruktur på plass til å møte økende etterspørsel og krav om leveringssikkerhet fra næringsliv og privatkunder. Samlet sett bidrar investeringene til et løft for lokalsamfunnet. Det høye investeringsnivået vil vedvare i 2019, 2020 og 2021, heter det i meldingen.

2017-regnskapene til Trollfjord var betydelig bedre enn 2018-tallene. 2017-tallene var imidlertid sterkt preget av salget av «Lofotringen», toveisforbindelsen fra Kanstadbotn til Lofoten. Den ene går via Sortland og Hadsel, mens den andre går direkte fra Kanstad til Lofoten. Trollfjord Kraft og Lofotkraft solgte hver sin retning, som ga en betydelig regnskapsmessig gevinst i 2017.