Igang med å lage flytebrygge ved Verkstedbakken

Første fundamenter til forankringa flytebrygge på plass hos Steinsviks prosjekt Verkstedbakken på Stokmarknes.

Fundamentet til flytebrygge ved Verkstedbakken settes på plass.  Foto: Jane Willasen

Hadsel

– Beboerne får egen brygge og det jobbes nå med ferdigstilling g av sjøbodområdet og flytebrygge, sier Ruben Jensen, formann hos Steinsvik AS.

Det er allerde bygd 21 leiligheter og det skal tilsammen bygges bortimot 50. Prosjektet er halvveis og er godt etter skjema opplyser Jensen.

– Første fundamenter til forankringa flytebrygge på plass hos Steinsviks prosjekt Verkstedbakken på Stokmarknes. Selve flytebrygge kommer ferdig levert siste uke av fellesferien, sier Jensen